Playbook OVEP
Playbook OVEP

Tento materiál ponúka prehľad najmodernejších vyučovacích metód, ktorými je možné realizovať program OVEP. Materiál predstavuje rôzne pedagogické postupy a praktické príklady.

Download2.5 MB
Pracovné listy OVEP
Pracovné listy OVEP

Tento materiál ponúka sadu cvičení na rôzne olympijské témy a umožňuje tak účastníkom programu absolvovať rôzne kreatívne a inšpiratívne aktivity. Každý tematický výukový list je prispôsobený rôznym vekovým kategóriám účastníkov od primárneho stupňa až po maturantov.

Download6.35 MB
Základy vzdelávania olympijských hodnôt
Základy vzdelávania olympijských hodnôt

Tento materiál je oficiálnym kľúčovým zdrojom informácií a vedomostí v rámci programu OVEP. Je zameraný na predstavenie princípov olympizmu a tém olympijského vzdelávania.

Download14.63 MB
Plagát - Olympijské emblémy
Plagát - Olympijské emblémy
Download2.65 MB
Plagát - Novoveké olympijské hry
Plagát - Novoveké olympijské hry
Download922.75 KB
Plagát - Naši olympijskí medailisti - Uhorsko a Československo
Plagát - Naši olympijskí medailisti - Uhorsko a Československo
Download1.2 MB
Plagát - Mílniky svetového športu
Plagát - Mílniky svetového športu
Download1.56 MB
Plagát - Naši olympijskí medailisti
Plagát - Naši olympijskí medailisti
Download1.14 MB
Plagát - Mílniky slovenského športu
Plagát - Mílniky slovenského športu
Download1.14 MB
Plagát - Antické OH
Plagát - Antické OH
Download1.1 MB
Plagát - Zimné olympijské hry
Plagát - Zimné olympijské hry
Download785.83 KB
Míľniky slovenského športu
Míľniky slovenského športu

V rámci komplexného Programu olympijskej výchovy vydal Slovenský olympijský a športový výbor s finančnou podporou Nadácie SOV v rámci edície Olympizmus v praxi. Autor textu: © Prof. PhDr. Ján Grexa, PhD.

Download7.15 MB
Olympijské príbehy
Olympijské príbehy

Olympijské príbehy sú ako rozprávky Tisíc a jednej noci, je ich nespočetné množstvo, každý z príbehov má svoje neopakovateľné čaro a ponúka plejádu námetov na premýšľanie a dotváranie. 

Download9.64 MB
Fair play v praxi
Fair play v praxi
Download32.89 MB
Olympijská abeceda
Olympijská abeceda
Download24.64 MB
Volejbalový velikán Bohumil Golian
Volejbalový velikán Bohumil Golian
Download6.8 MB
Olympijské symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy
Olympijské symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy
Download5.5 MB
Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin
Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin
Download4.45 MB
Zbornik z medzinárodnej konferencie
Zbornik z medzinárodnej konferencie
Download1.25 MB
Míľniky svetového športu
Míľniky svetového športu
Download4.44 MB
Míľniky svetového športu - verzia pre ZŠ
Míľniky svetového športu - verzia pre ZŠ
Download2.64 MB
Novoveké olympijské hry
Novoveké olympijské hry
Download12.05 MB
Aké boli antické olympijské hry
Aké boli antické olympijské hry
Download4.56 MB
Aké boli antické olympijské hry - verzia pre ZŠ
Aké boli antické olympijské hry - verzia pre ZŠ
Download3.55 MB
Novoveké olympijské hry - verzia pre ZŠ
Novoveké olympijské hry - verzia pre ZŠ
Download5.08 MB
Naši olympijskí medailisti a olympionici
Naši olympijskí medailisti a olympionici
Download15.73 MB
Teoretické a praktické východiská programu olympijskej výchovy
Teoretické a praktické východiská programu olympijskej výchovy
Download841.82 KB
Olympijská abeceda
Olympijská abeceda
Download3.04 MB
Olympijská výchova
Olympijská výchova
Download1.39 MB
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri