banner
Projekt

Sieň slávy

Dlhodobý projekt Siene slávy olympionikov zo Slovenska zahŕňa predstavenie veľkej množiny významných športovcov zo Slovenska, ktorí sa výrazne presadili na OH či ZOH.

Naď
Športovec
Representing SR EYOF Baku 2019 participant is celebrating 17 today.
Congratulations!
0
Zӧld
Športovec
Representing SR EH Minsk 2019 participant is celebrating 27 today.
Congratulations!
0
Športovec
Representing SR OH Atlanta 1996 participant is celebrating 50 today.
Congratulations!
0
Športovec
Representing ČSSR, ČSFR OH Soul 1988, Barcelona 1992 participant is celebrating 54 today.
Congratulations!
0
Športovec
Representing ČSSR, ČSFR OH Soul 1988, Barcelona 1992 participant is celebrating 54 today.
Congratulations!
0
Športovec
Representing ČSFR OH Barcelona 1992 participant is celebrating 55 today.
Congratulations!
0
Všetky projekty

Projekty

OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Šport 2030

Šport 2030

Analýza súčasného stavu športu na Slovensku zo širšieho hľadiska, nielen profesionálneho, ale aj amatérskeho, s cieľom identifikovať problémy športu a nastaviť východiská pre budúci rozvoj športu na Slovensku.

banner

Olympijská kvapka krvi

Projekt Nadácie SOŠV s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv na záchranu svojho života. V rámci darovania krvi organizuje rôzne sprievodné aktivity, medzi ktoré patrí aj stretnutie s olympionikmi.

Udržateľný šport

Udržateľný šport

Trvalo udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať svoje základné životné potreby a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.

Všetky

NAJZAUJÍMAVEJŠIE MOMENTY

Video
Video
Video
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri