banner
Projekt

Sieň slávy

Dlhodobý projekt Siene slávy olympionikov zo Slovenska zahŕňa predstavenie veľkej množiny významných športovcov zo Slovenska, ktorí sa výrazne presadili na OH či ZOH.

Marcinko
Športovec
Representing SR ZOH Lillehammer 1994 participant is celebrating 57 today.
Congratulations!
0
Športovec
Representing SR ZOH Nagano 1998, Salt Lake City 2002 participant is celebrating 47 today.
Congratulations!
0
Moravcová
Športovec
Representing ČSFR, SR OH Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atény 2004, Peking 2008 participant is celebrating 45 today.
Congratulations!
2S
2
Moravcová
Športovec
Representing ČSFR, SR OH Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atény 2004, Peking 2008 participant is celebrating 45 today.
Congratulations!
2S
2
Športovec
Representing SR OH Atény 2004 participant is celebrating 41 today.
Congratulations!
0
Urban
Športovec
Representing ČSSR OH Tokio 1964 participant is celebrating 87 today.
Congratulations!
1S
0
Všetky projekty

Projekty

OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Šport 2030

Šport 2030

Analýza súčasného stavu športu na Slovensku zo širšieho hľadiska, nielen profesionálneho, ale aj amatérskeho, s cieľom identifikovať problémy športu a nastaviť východiská pre budúci rozvoj športu na Slovensku.

banner

Olympijská kvapka krvi

Projekt Nadácie SOŠV s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv na záchranu svojho života. V rámci darovania krvi organizuje rôzne sprievodné aktivity, medzi ktoré patrí aj stretnutie s olympionikmi.

Udržateľný šport

Udržateľný šport

Trvalo udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať svoje základné životné potreby a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.

Všetky

NAJZAUJÍMAVEJŠIE MOMENTY

Video
Video
Video
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri