Juniorský olympijský tím 2020
Projekty

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

Športovec
Representing SR OH Sydney 2000 participant is celebrating 47 today.
Congratulations!
0
Športovec
Representing SR OH Sydney 2000 participant is celebrating 47 today.
Congratulations!
0
franek
Športovec
Representing ČSSR OH Moskva 1980 participant is celebrating 61 today.
Congratulations!
1B
0
bugar
Športovec
Representing ČSFR, ČSSR OH Moskva 1980, Soul 1988, Barcelona 1992 participant is celebrating 66 today.
Congratulations!
1S
0
bugar
Športovec
Representing ČSFR, ČSSR OH Moskva 1980, Soul 1988, Barcelona 1992 participant is celebrating 66 today.
Congratulations!
1S
0
Všetky projekty

Projekty

Juniorský olympijský tím 2020

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

ukazsa2020

Ukáž sa!

Grantový program Nadácie SOŠV určený na podporu talentov do 18 rokov, alebo kolektívov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

Je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú súťaž škôl.

Všetky

NAJZAUJÍMAVEJŠIE MOMENTY

Video
Video
Video
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri