Kolégium Klubu Fair play

Katarína Ráczová

Katarína Ráczová

predsedníčka Klubu Fair play, národná ambasádorka Rady Európy pre šport, toleranciu a fair play, olympionička, čestná členka KFP

Janka Stašová

Janka Stašová

olympionička, čestná členka Klubu Fair play

Tatiana Švecová

Tatiana Švecová

čestná členka Klubu Fair play, Združenie olympijských klubov SR

Eva Lysičanová

Eva Lysičanová

čestná členka Klubu Fair play

Andrea Ristová

Andrea Ristová

Slovenská asociácia športu na školách, o.z., Kalokagatia o. z.

Samuel Roško

Samuel Roško

Slovenský paralympijský výbor

Peter Buček

Peter Buček

čestný člen Klubu Fair play, Klub športových redaktorov

Miroslav Tomášik

Miroslav Tomášik

čestný člen Klubu Fair play, Klub športových redaktorov

Zuzana Wisterová

Zuzana Wisterová

čestná členka Klubu Fair play, Klub športových redaktorov

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV