Publikácie Fair play

Záujemcom o hodnotovú výchovu na tému fair play ponúkame publikácie a vzdelávacie materiály, ktoré im môžu pomôcť pri príprave vhodných aktivít pre deti a mládež.

Fair play v praxi
Fair play v praxi

Sme presvedčení, že šport má významný výchovný, kultúrny, sociálny, etický a aj ekonomický prínos pre spoločnosť. Jeho silný potenciál je pozitívne orientovaný. Avšak nie vždy a nie automaticky. Aj šport má svoju temnú, odvrátenú stranu, v ktorej sa darí podvodom, korupcii, dopingu, chuligánstvu, zneužívaniu detí a podobne. Neúmerná komercializácia, silné a jednostranné finančné záujmy, bujnejúci rasizmus a intolerancia sú motorom negatívnych javov v športe. Hnutie fair play je preto ako aktívny činiteľ boja proti uvedeným negatívnym javom veľmi potrebné. 

Karty fair play v škole

V týchto vzdelávacích materiáloch môžete nájsť konkrétne príklady aktivít z oblasti fair play, ktoré môžete realizovať so svojimi žiakmi.

Karty FairPlay 01
Karty FairPlay 01
Karty Fair Play 02
Karty Fair Play 02
Karty Fair Play 03
Karty Fair Play 03
Karty Fair Play 04
Karty Fair Play 04
 
 
 
 
Karty Fair Play 05
Karty Fair Play 05
Karty Fair Play 06
Karty Fair Play 06
Karty Fair Play 07
Karty Fair Play 07
Karty Fair Play 08
Karty Fair Play 08
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV