Vyplňte prosím údaje o osobe, ktorú navrhujete na ocenenie

Stupne ocenení KFP SOŠV
Kategórie ocenení KFP SOŠV:
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola