Vzdelávací seminár k programu Olympijskej výchovy

Seminár je určený pre učiteľov základných a stredných škôl s pozitívnym prístupom k športu a olympizmu. Radi medzi sebou privítame učiteľov telesnej a športovej výchovy, ale aj iných predmetov (etická výchova, občianska výchova, dejepis, matematika, cudzie jazyky).

Kontaktné informácie

Vyberte si termín seminára

Kapacita seminára v hoteli Grand Hotel Bellevue, Starý Smokovec je obmedzená na max. 30 účastníkovOhľadom potvrdenia Vašej účasti Vás budú kontaktovať pracovníci oddelenia olympizmu SOŠV. V prípade pretrvávajúcich protiepidemiologických opatrení bude seminár preložený na rok 2021.

Dostupné termíny

Údaje o škole na ktorej pôsobíte

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri