Téma: Grantové príležitosti pre športové organizácie so zameraním na Európske štrukturálne a investičné fondy

Dátum: 06. apríl 2022
Čas: 10:00 - 11:00
Platforma: ZOOM
Lektori: Milan Pukančík

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola