Environmentálna komisia

Predseda
Dagmar Rajčanová
Členovia
Alica Kučerová
Slovenská agentúra životného prostredia
Milan Boroš
Štátna ochrana prírody SR
Jaroslav Kompán
katedra telesnej výchovy a športu UMB v Banskej Bystrici
Kateřina Javorská
pedagogička na Akadémii umení v Banskej Bystrici
Adam Lehocký
športový moderátor TV Markíza
Alexandra Longová
olympionička
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri