Ciele

Zdôrazňovať význam pozitívnych a čestných postojov nielen v športe, ale aj pre harmóniu, toleranciu a spravodlivosť v spoločnosti. Bojovať proti násilnostiam na športoviskách, ako i proti používaniu drog a dopingu. V ponímaní Klubu fair play má byť šport aj základným komponentom sociálnej integračnej politiky. Dosiahnuť, aby slová „fair play“ nezostali len prázdnymi frázami, ale sa naplnili zmysluplným obsahom.

Kontaktujte nás:

[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri