Sekretariát SOV

E-mailová adresa na sekretariát: office@olympic.sk
E-mailové adresy majú všetci zamestnanci podľa rovnakého vzorca: priezvisko(bez diakritiky)@olympic.sk
 

Generálny sekretár

Výkonný riaditeľ

Jozef LIBA
+421 2/49256 106, +421 907 980 951
Gábor ASVÁNYI
+421 903 584 992
 

Športové a metodické oddelenie

Roman BUČEK
Riaditeľ pre športy -
odborný pracovník pre šport a metodiku
+421 2/49256 109,
+421 907 980 944
Boris DEMETER
Odborný pracovník pre športy
+421 2/49256 110
Roman HANZEL
Odborný pracovník pre športy
+421 2/49256 108
+421 917 905 248
 

Ekonomické a personálne oddelenie

Iveta LEDNICKÁ
Riaditeľka pre ekonomiku -
odborná pracovníčka pre ekonomiku a personalistiku
+421 2/49256 114
Katarína FEKETEOVÁ
Odborná pracovníčka pre ekonomiku - verejné obstarávanie
+421 2/49256 113
Anna MARKOVÁ
odborná pracovníčka pre ekonomiku
+421 2/49256 104
Jana ŠTETÁKOVÁ
odborná pracovníčka - účtovníčka
+421 2/49256 114
 

mediálne Oddelenie

Ľubomír SOUČEK
Mediálny riaditeľ
+421 905 758 537,
+421 2/49256 128
Ján ŠILLER
Mediálny manažér
+421 902 905 840
 

medzinárodné oddelenie

Petra GANTNEROVÁ
Riaditeľka oddelenia medzinárodných vzťahov
- odborná pracovníčka pre protokol a medzinárodný styk
+421 2/49256 131
+421 915 499 856

oddelenie olympizmu

Ivana MOTOLÍKOVÁ
Riaditeľka oddelenia olympizmu -
odborná pracovníčka pre výchovu a vzdelanie prostredníctvom olympizmu
+421 2/49256 119
+421 907 980 945
Silvia REMIAŠOVÁ
Odborný pracovník pre rozvoj aktivít v duchu olympizmu
+421 2/49256 107
+421 907 980 946
 

administratíva a vnútorná správa

Marta ŠPINEROVÁ
materská dovolenka
 
Andrea KVAŠŇOVSKÁ
Odborná asistentka čestného člena MOV, prezidenta a generálneho sekretára SOV
+421 2/49256 101
Vidor BORSIG
Odborný pracovník pre vnútornú správu
+421 2/49256 117
 

Múzeum

Zdenka LETENAYOVÁ
Riaditeľka múzea
+421 911 474 127
muzeum@olympic.sk
Xénia SITARČÍKOVÁ
Odborná pracovníčka pre múzejnú činnosť
+421 911 474 127
muzeum@olympic.sk
Viliam KARÁCSONY
Odborný pracovník pre múzejnú činnosť
+421 911 474 127
muzeum@olympic.sk

SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ MARKETINGOVÁ, a. s.

 


+421 2/49256 120
Adriana MARUŠÁKOVÁ
materská dovolenka
+421 2/49256 127
Dominika NESTARCOVÁ
projektová manažérka pre marketing
+421 2/49256 127

menu Otvoriť menu

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri