Sekretariát SOV

E-mailová adresa na sekretariát: office@olympic.sk
E-mailové adresy majú všetci zamestnanci podľa rovnakého vzorca: priezvisko(bez diakritiky)@olympic.sk
 

Generálny sekretár

Jozef LIBA
+421 2/49256 106, +421 907 980 951
 

Športové a metodické oddelenie

Roman BUČEK
Riaditeľ pre športy -
odborný pracovník pre šport a metodiku
+421 2/49256 109,
+421 907 980 944
Boris DEMETER
Odborný pracovník pre športy
+421 2/49256 110
Roman HANZEL
Odborný pracovník pre športy
+421 2/49256 108
+421 917 905 248
 

Ekonomické a personálne oddelenie

Iveta LEDNICKÁ
Riaditeľka pre ekonomiku -
odborná pracovníčka pre ekonomiku a personalistiku
+421 2/49256 114
Katarína FEKETEOVÁ
Odborná pracovníčka pre ekonomiku - verejné obstarávanie
+421 2/49256 113
Anna MARKOVÁ
odborná pracovníčka pre ekonomiku
+421 2/49256 104
Jana ŠTETÁKOVÁ
materská dovolenka
 

mediálne Oddelenie

Ľubomír SOUČEK
Manažér pre mediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou
+421 905 758 537,
+421 2/49256 128
Mojmír GAŠKO
Odborný pracovník pre nové médiá, vizualizáciu a elektronickú komunikáciu
+421 2/49256 130
 

medzinárodné oddelenie

 
Petra GANTNEROVÁ
Odborný pracovník pre protokol a medzinárodný styk
+421 2/49256 131
+421 915 499 856
Petra KADNÁROVÁ
materská dovolenka
 

oddelenie olympizmu

Ivana MOTOLÍKOVÁ
Riaditeľka oddelenia olympizmu -
odborná pracovníčka pre výchovu a vzdelanie prostredníctvom olympizmu
+421 2/49256 119
+421 907 980 945
Silvia REMIAŠOVÁ
Odborný pracovník pre rozvoj aktivít v duchu olympizmu
+421 2/49256 107
+421 907 980 946
Vladimír Miller
polovičný úväzok -
odborný pracovník pre rozvoj aktivít v duchu olympizmu
 

administratíva a vnútorná správa

Marta ŠPINEROVÁ
Odborná asistentka čestného člena MOV, prezidenta a generálneho sekretára SOV
+421 2/49256 101
Vidor BORSIG
Odborný pracovník pre vnútornú správu
+421 2/49256 117
 

Múzeum

Zdenka LETENAYOVÁ
Riaditeľka múzea
+421 2/44 372 427
muzeum@olympic.sk
Xénia SITARČÍKOVÁ
Odborná pracovníčka pre múzejnú činnosť
+421 2/44 372 427
muzeum@olympic.sk
Viliam KARÁCSONY
Odborný pracovník pre múzejnú činnosť
+421 2/44 372 427
muzeum@olympic.sk

SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ MARKETINGOVÁ, a. s.

Eva GAŽOVÁ
marketingová manažérka
+421 2/49256 120
Adriana MARUŠÁKOVÁ
projektová manažérka pre marketing
+421 2/49256 127

ZOSTÁVA DO XXXI. olympijských hier v Riu de Janeiro

Exkluzívny partner

  Generálny partner

   Hlavní partneri

    Automobilový partner

    Logistický partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri