Súťažiaci (deti a mládež do 18 rokov) majú k dispozícii sadu otázok z oblasti olympijských hier, olympijskej symboliky i olympijských maskotov. K dispozícii má každý súťažiaci maximálne 20 kvízov po 10 otázkach, v ktorých môže získať maximálny počet 200 bodov. Pre účasť v kvíze je potrebné sa zaregistrovať, pričom v registračnom formulári je potrebné uviesť aj rok narodenia a školu, ktorú žiak či študent navštevuje. Ocenení vecnou cenou budú piati najúspešnejší súťažiaci s najvyšším dosiahnutým počtom bodov, a to v troch vekových kategóriách – do 10 rokov, 11 až 14 rokov a 15 až 18 rokov. Všetkým mladým nadšencom olympijských hier a olympizmu želáme veľa šťastia.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola