Štruktúra a kontakt

Predstavenstvo

 
Gábor ASVÁNYI
predseda predstavenstva
Daniel LÍŠKA
člen predstavenstva
Martin KOHÚT
člen predstavenstva
 

Dozorná rada

   
Marián KUKUMBERG
predseda dozornej rady
Lucia VESELSKÁ
členka dozornej rady
Jozef JURÁŠEK
člen dozornej rady
Štefan ROSINA
člen dozornej rady
Ľubor HALANDA
člen dozornej rady
 

Aparát marketingovej spoločnosti

 

 
Adriana MARUŠÁKOVÁ
materská dovolenka
Dominika NESTARCOVÁ
projektová manažérka pre marketing


Kontakt

Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Kukučínova 26
831 03 Bratislava

IČO: 35801 549
IČ DPH: SK 2020281560

Tatra banka: 262 6116143/1100

Telefón:
+421/2/49256 120
+421/2/49256 127

E-mail:
sekretariat@olympic.sk

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri