Slovenské olympijské a športové múzeum

Slovenské olympijské a športové múzeum bolo zriadené dňa 24.10.1985 zriaďovacou listinou predsedníctva ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy ako účelové zariadenie Slovenského ústredného výboru ČSZTV bez právnej subjektivity pod názvom – Múzeum telesnej kultúry v SR. Prvé predmety zbierkovej povahy boli v MTK zaevidované v roku 1987. Od 1. januára 2015 sa múzeum stalo organizačnou zložkou Slovenského olympijského výboru. SOŠM v rámci svojho platného štatútu i ďalšieho určeného poslania systematicky vykonáva najmä nadobúdanie zbierkových predmetov, ich odbornú správu, evidenciu ochranu, využívanie a sprístupňovanie formou stálych expozícií, príležitostných výstav, publikačnou a edičnou činnosťou, kultúrno-vzdelávacími aktivitami a vedecko-výskumnou činnosťou v oblasti olympijského hnutia a histórie športu na území Slovenska. Vyhľadávanou časťou múzea zo strany odbornej a laickej verejnosti sú knižnica a fotoarchív.

Kontaktujte nás:

Zdenka Letenayová, tel.: +421 911 474 127, [email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri