Naše hodnoty

Pri plnení cieľov, ktoré sme si stanovili pri vzniku nadácie sa držíme platných zákonov a právnych noriem Slovenskej republiky. Konáme čestne a pri činnosti nadácie vychádzame z Nadačnej listiny, ktorá je našim najdôležitejším dokumentom.

Konáme eticky pri každej našej činnosti, vo vzťahu k zriaďovateľovi, voči príjemcom pomoci, darcom, verejnosti a iným partnerom.

Podporujeme iba všeobecno-prospešné aktivity, vyhýbame sa organizáciám, ktoré ohrozujú slobodu, demokraciu, ľudské práva a etiku.

Transparentne informujeme o našej činnosti cez webovú stránku, sociálne siete, médiá alebo iné publikácie.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV