Vyberte kategóriu

Fyzická osoba

Právnická osoba

Projekt

Požiadavky na nahrávaný súbor
Požiadavky na nahrávaný súbor
Výdavky
Požiadavky na nahrávaný súbor
V prípade pokladničného dokladu nie je potrebné nahrávať potvrdenie o platbe.
Požiadavky na nahrávaný súbor
0

Suma všetkých výdavkov musí byť rovnaká alebo vyššia ako výška poskytnutého grantu

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola