Kalokagatia - medzinárodná olympiáda detí a mládeže

Ocenenia
Typ ocenenia
Rok
2018
Poznámka
za šírenie a presadzovanie myšlienok fair play
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri