SŠŠR Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR

Ocenenia
Typ ocenenia
Rok
2013