Cena Jána Popluhára

Cena Jána Popluhára sa každoročne udeľuje za dlhodobé vystupovanie v duchu fair play, príkladný čin v duchu fair play, alebo za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play.

Nositelia ocenenia
Rok Nositeľ Poznámka
2019 Jozef Jankech futbal
2017 Miroslav Šatan (ľadový hokej) - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play
2016 Peter Mráz  (vodný slalom) - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play
2015 Ján Michalko  (športový lekár) - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play
2014 Ivan Čierny  (atlét, tréner a funkcionár) - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play
2013 Tomáš Slovák (hokejista) - za príkladný čin
2012 Anton Urban  (futbalista, tréner a funkcionár) - za celoživotné vystupovanie v duchu fair play
2011 Ladislav Šesták  (hádzaná) - za celoživotné pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu
2010 Anton Švajlen  (futbal) - za celoživotné pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu
2009 Július Kozma  in memoriam - za celoživotné pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri