Cena Ladislava Chudíka

Cena Ladislava Chudíka sa každoročne udeľuje jednotlivcovi alebo kolektívu za výtvarné, dramatické, hudobné, filmové alebo architektonické dielo propagujúce šport a olympizmus.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri