Cena Pavla Demitru

Cena Pavla Demitru sa udeľuje každoročne za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii Slovenskej republiky v spojení s vynikajúcimi výkonmi.