Cena Vincenta Lafka

Cena Vincenta Lafka - Olympijský klub roka sa udeľuje každoročne olympijskému klubu, ktorý vyvíjal najvýraznejšie aktivity pri plnení úloh SOŠV a v propagácii olympizmu.

Nositelia ocenenia
Rok Nositeľ Poznámka
2018 Olympijský klub Turiec
2017 Olympijský klub Michalovce Olympijský klub roka
2016 Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy Olympijský klub roka
2015 Olympijský klub Vysoké Tatry Olympijský klub roka
2014 Olympijský klub Spišská Nová Ves Olympijský klub roka
2013 Olympijský klub Liptova Olympijský klub roka
2012 Olympijský klub Prievidza Olympijský klub roka
2011 Olympijský klub Žilina Olympijský klub roka
2010 Olympijský klub Košice Olympijský klub roka
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri