Cena Vladimíra Černušáka

Cena Vladimíra Černušáka je výročná cena jednotlivcom a kolektívom za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese. Udeľuje sa za aktívnu, pravidelnú a systematickú lektorskú činnosť a za výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť v oblasti olympijskej výchovy.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri