Medaila SOŠV

Osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju olympizmu a športu, udeľuje SOŠV od roku 2011 Medailu SOŠV.