Najvyššie ocenenie fair play SOŠV

Nositelia ocenenia
Rok Nositeľ Poznámka
2018 Michal Buček za príkladný čin v duchu fair play
2017 Miroslav Šatan za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
2016 Peter Mráz za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
2015 Ján Michalko za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
2014 Ivan Čierny za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
2013 Tomáš Slovák za príkladný čin v duchu fair play
2012 Anton Urban OLY za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
2011 Ladislav Šesták za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
2010 Anton Švajlen OLY za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
2009 Július Kozma za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play in memoriam
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque