Výročné trofeje MOV

Výročné trofeje udeľuje MOV každoročne tematicky.

Nositelia ocenenia
Rok Nositeľ Poznámka
2017 Tomáš Kovács Šport bez hraníc.
2015 Mesto Košice Šport a inovácie.
2014 Mojmír Vychodil Šport a umenie.
2013 Viera Bebčáková Špor ako škola života, 150 rokov Pierra de Coubertin.
2012 ZSE Západoslovenská energetika, a.s. Šport a udržateľný rozvoj.
2011 Marián Kukumberg Šport a sociálna zodpovednosť.
2010 Vladimír Miller Šport – inšpirácia pre mladých ľudí.
2008 Jozef Bazálik Šport a mládež.
2007 Anton Javorka Šport a propagácia olympizmu.
2006 ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska Šport a spoločnosť.
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri