Zlatý odznak SOŠV

Vyznamenanie sa udeľuje olympijským a športovým osobnostiam od roku 2011 za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV