Zlatý odznak SOŠV

Vyznamenanie sa udeľuje olympijským a športovým osobnostiam od roku 2011 za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola