Literárna súťaž

Vyhodnotenie Literárnej súťaže 2019 SOŠV

Literárnej súťaže 2019 Slovenského olympijského a športového výboru, ktorá sa uskutočnila v troch vekových kategóriách, zúčastnilo sa 27 žiakov základných a stredných škôl, resp. základných umeleckých škôl. Tému – Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt – bolo možné spracovať rôznymi formami (próza, poézia), novinárskymi žánrami (úvaha, črta, reportáž, glosa a pod.). Dominovali práce dievčat, zapojilo sa 21 účastníčok, chlapci sa zapojili šiestimi prácami. Odborná, päťčlenná porota hodnotila zvládnutie témy, kvalitu textov, ako aj úroveň gramatiky. Vyhodnotenie Literárnej súťaže sa uskutočnilo dňa 17. júna 2019.

I. kategória do 10 rokov 6 prác

V tejto kategórii porota ocenila iba jednu prácu:

1. Zina PRIEČKOVÁ, ZUŠ Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto „Nuda nehrozí“

II. kategória 10 - 15 rokov 14 prác

Porota udelila dve prvé miesta, o ktoré sa rozdelili:

1. Lenka BAŤKOVÁ, ZŠ s MŠ Imre Madácha 3, Dolná Strehová „Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“
1. Sarah MRŇÁKOVÁ, ZUŠ Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto „Som budúca klaviristka, karatistka, spisovateľka, florbalistka....“
3. Štefan VARGA, ZŠ Školská 2, Michalovce „Priateľstvo, výnimočnosť, rešpekt“

III. kategória 15 – 18 rokov 7 prác

1. Miriam JALČÁKOVÁ, CZČ sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 819/111, Svidník „Keď šport pomáha“
2. Nikola KALUŽNIČINOVÁ, ZUŠ Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto „Nehovorte, že nemôžete, keď nechcete“
3. Viktória KOSTERCOVÁ, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, Brastislava „ Na druhý pohľad iná“

Zloženie poroty:

PhDr. Ľubomír Souček – riaditeľ Mediálneho úseku SOŠV, Prof. Miroslav Bobrík – podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie, Mgr. Marián Šimo - športový novinár a publicista, Jakub Šimoňák - olympionik, Dr. Vladimír Miller – čestný člen SOŠV.

Slovenský olympijský a športový výbor ďakuje všetkým účastníkom súťaže za zaslané príspevky, ako aj pedagógom jednotlivých škôl, prípadne rodičom, ktorí prispeli k úspešnej tvorbe mladých adeptov v oblasti športového literárneho umenia.

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri