Výtvarná súťaž

Vyhodnotenie Výtvarnej súťaže 2019 SOŠV

Výtvarnej súťaže 2019 Olympijské hodnoty: „Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“, ktorá bola rozdelená do 4 vekových kategórií, zúčastnilo sa 538 detí a žiakov materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Osem členná hodnotiaca porota ocenila nasledovné kategórie:

I. kategória ( do 6 rokov ) 153 prác

1. Terezka RYŠÁNKOVÁ – MŠ Strečnianska 2, 851 05 Bratislava
2. Emma ZÁCHENSKÁ – MŠ Hviezdoslavova 30, Šahy
3. Filip GELAČÁK – MŠ Skalité – Ústredie 632, 023 14 Skalité

Špeciálne ocenenia:

  • Žofia BUDIAČOVÁ – MŠ Karadžičova 51, 811 07 Bratislava
  • Natália JEŽIKOVÁ – MŠ Skalité – Ústredie 632, 023 14 Skalité
  • Lea BURZOVÁ – MŠ Hviezdoslavova 30, Šahy

II. kategória ( do 10 rokov ) 217 prác

1. Branko FRANKO – ZŠ Rozmarínová 1, 945 01 Komárno
2. Alexandra VESELKOVÁ – ZŠ Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
3. Eliáš TIŠER – ZŠ s MŠ Hlavná 369, 053 15 Hrabušice

Špeciálne ocenenia:

  • Andrej IVOLKA – Katolícka spojená škola, Andovská 4, 940 Nové Zámky
  • Adela MILATOVÁ – ZŠ Zlatníky 62, 956 37 Zlatníky

III. kategória ( do 158 rokov ) 149 prác

1. Sandra PROKOPIČOVÁ – ZŠ Školská 492/15, 972 26 Nitrianske Rudno
2. Natália ŠEBOVÁ – ZŠ Školská 2, 071 01 Michalovce
3. Martina DETVAJOVÁ – ZŠ Devínska 12, 940 01 Nové Zámky

Špeciálne ocenenie

  • cena Fair – Play - Ema LAŠKODYOVÁ – ZŠ Školská 2, 071 01 Michalovce

IV. kategória ( do 18 rokov ) 19 prác

1. Patrik JANO – Spojená internátna škola, Abovská 244/18, 044 11 Ždaňa
2. Adela MÁČAJOVÁ – Gymnázium A. Vrábela, Mierová 5, 934 03 Levice
3. Barbara SZABÓOVÁ – Gymnázium A. Vrábela, Mierová 5, Levice

Zloženie Hodnotiacej komisie:

Chmelár František – čestný prezident SOŠV, Kellenberger Martin - výtvarník, Ráczová – Lokšová Katarína – predsedníčka Klubu fair – play  SOŠV, Letenayová Zdenka – riaditeľka Múzea SOŠV, Škantár Ladislav - olympionik,  Motolíková Ivana – riaditeľka odd. olympizmu SOŠV, Remiášová Silvia – pracovníčka odd. olympizmu SOŠV, Miller Vladimír – čestný člen SOŠV,

Slovenský olympijský a športový výbor vyslovuje poďakovanie všetkým účastníkom, ktorí sa aktívne zapojili do tohtoročnej Výtvarnej súťaže 2019 Olympijské hodnoty: „Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“. Poďakovanie patrí taktiež pedagógom na rôznych typoch škôl, rodičom a ďalším aktivistom, ktorí pomáhali a prispeli k tvorbe jednotlivých účastníkov.

Novinky

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola