Certifikácia škôl

Cieľom Slovenského olympijského a športového výboru je podporovať školy, ktoré sa aktívne zapájajú do projektu.

Z tohto dôvodu sme utvorili certifikačný systém škôl, ktorý umožňuje od SOŠV získať certifikát, potvrdzujúci záujem a kladenie dôrazu na rozvoj pohybových schopností žiakov.

  • Na základe percentuálneho vyjadrenia zapojených žiakov môže škola získať bronzový, strieborný alebo zlatý certifikát.
  • Vlastniť certifikát SOŠV umožňuje škole odlíšiť sa a získať konkurenčnú výhodu. 
  • Spojením s úspešnými olympionikmi, alebo aj absolventmi získava škola pozitívnu referenciu.
ceertifikat
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola