Certifikácia škôl

Cieľom Slovenského olympijského a športového výboru je podporovať školy, ktoré sa aktívne zapájajú do projektu.

Z tohto dôvodu sme utvorili certifikačný systém škôl, ktorý umožňuje od SOŠV získať certifikát, potvrdzujúci záujem a kladenie dôrazu na rozvoj pohybových schopností žiakov.

  • Na základe percentuálneho vyjadrenia zapojených žiakov môže škola získať bronzový, strieborný alebo zlatý certifikát.
  • Vlastniť certifikát SOŠV umožňuje škole odlíšiť sa a získať konkurenčnú výhodu. 
  • Spojením s úspešnými olympionikmi, alebo aj absolventmi získava škola pozitívnu referenciu.
ceertifikat
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV