Finále Olympijského odznaku všestrannosti

Termín celoštátneho kola - finále OLOV je stanovený na 13. - 14.6. 2023.

Miesto: Olympijské tréningové centrum x-bionic® sphere, Šamorín.

Vo finále OLOV sa zúčastní 8 družstiev (najlepšie družstvo z každého kraja).

Súťažné disciplíny:

Plavecké disciplíny – Štafeta 8x25 metrov voľný spôsob,
preťahovanie lanom (Tug of War),
5 disciplín OLOV (skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 s., hod 2 kg plnou loptou (medicinbalom) vpred, výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x5m),
laser run s prekážkami.

Organizácia celoslovenského finále je kompletne v réžii SOŠV (ubytovanie, strava, doprava).

SOŠV si vyhradzuje právo zmeny v súťažných disciplínach, dátumoch súťaží, miestach konania súťaží a postupových kľúčoch súťažiacich.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV