Finále Olympijského odznaku všestrannosti

Termín celoslovenského finále OLOV je stanovený na 23.-24.6.2022 v x-bionic® sphere v Šamoríne. Na celoslovenskom finále sa zúčastní 8 družstiev (najlepšie družstvo z každého kraja) a 24 najlepších jednotlivcov chlapcov a 24 najlepších jednotlivcov dievčat (3 najlepší jednotlivci z každého pohlavia (3 chlapci a 3 dievčatá) krajského kola. Súťažiť sa bude v prekážkovej dráhe, cezpoľnom behu, plávaní a 5 disciplínach OLOV (skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 s., hod 2 kg plnou loptou (medicinbalom) vpred, výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x5m). Organizácia celoslovenského finále je kompletne v réžii SOŠV (ubytovanie, strava, doprava).

SOŠV si vyhradzuje právo zmeny v dátumoch súťaží, miestach konania súťaží a postupových kľúčoch súťažiacich.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri