Identifikácia talentov

Pre diagnostiku základných pohybových schopností sa používa v projekte Odznaku všestrannosti testová batéria, zahŕňajúca všetky pohybové schopnosti.

Zber nameraných údajov sa bude realizovať samostatne pre každú disciplínu. Bude tak možné identifikovať žiakov, ktorí vynikajú len v niektorých disciplínach.

  • Identifikovanie nádejných, mladých talentov a ich ocenenie bronzovým, strieborným a zlatým odznakom, bude zverejňované na webovej stránke www.olympic.sk a www.odznakvsestrannosti.sk 
  • Zapojenie úspešných olympionikov, ktorí budú súčasťou Odznaku všestrannosti môže mať silný motivačný faktor.
  • Najlepší žiaci budú odporúčaní rodičom a športovým klubom, aby sa starali o ich ďalší športový rast.
diplom
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri