KRAJSKÉ KOLÁ

Termín realizácie v školskom roku 2020/2021: 14. 6. - 25. 6. 2021

Postupová súťaž družstiev (krajské kolá) sa bude organizovať individuálne na každej prihlásenej škole v spolupráci s členmi miestneho olympijského klubu v určenom termíne. Po zaregistrovaní do krajského kola budú na školy zaslané štartovacie balíčky (šiltovka, polokošeľa, vak, šnúrka na krk, poznámkový blok). Učiteľ, resp. škola nominuje 8-členné družstvo (4 dievčatá, 4 chlapci), ktoré bude reprezentovať školu na krajskom kole, uskutočnenom v stanovenom dátume. Každý z družstva musí absolvovať všetky disciplíny. Sčítavajú sa body všetkých členov zo všetkých disciplín. Z výsledkov, ktoré učiteľ do určeného dátumu zašle na SOŠV, vyhodnotí SOŠV súťaž družstiev a školám oznámi postupujúce družstvá do konca školského roka.

Termín realizácie v školskom roku 2021/2022: marec 2022

Účasť jednotlivých družstiev v krajských kolách je podmienená splnením kritérií postupu z okresných kôl. Krajské kolá sa budú realizovať v hlavných krajských mestách kde sídlia samosprávy, v spolupráci členov miestneho olympijského klubu, koordinátora, olympionika, prípadne zástupcu SOŠV. V krajských kolách bojujú súťažné družstvá o postup do celoslovenského, republikového finále. Všetci účastníci v krajskom kole získajú pamätný diplom a najlepší medaile. Do celoslovenského finále postupuje družstvo s najvyšším súčtom bodov jednotlivých členov.

V krajskom kole sa zúčastní 5 najlepších družstiev, škôl z daného kraja podľa vyhodnotených súčtov bodov každého člena družstva. Spolu 40 žiakov.

Do celoslovenského finále postupuje najlepšie družstvo z každého kraja (8 družstiev).

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri