KRAJSKÉ FINÁLOVÉ KOLÁ

Termín realizácie: Apríl 2021

Účasť jednotlivých družstiev v krajských finálových kolách je podmienená splnením kritérií postupu z okresných finálových kôl. Krajské finálové kolá sa budú realizovať v hlavných krajských mestách kde sídlia samosprávy, v spolupráci členov miestneho olympijského klubu, koordinátora, olympionika, prípadne zástupcu SOŠV. V krajských finálových kolách bojujú súťažné družstvá o postup do celoslovenského, republikového finále. Všetci účastníci v krajskom finálovom kole získajú pamätný diplom a najlepší medaile. Do celoslovenského finále postupuje družstvo s najvyšším súčtom bodov jednotlivých členov.

V krajskom finálovom kole sa zúčastní 5 najlepších družstiev, škôl z daného kraja podľa vyhodnotených súčtov bodov každého člena družstva. Spolu 40 žiakov.

Do celoslovenského, republikového finále postupujú družstvá, školy s najvyšším súčtom bodov jednotlivých 8 členov v 6 disciplínach.

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri