OKRESNÉ FINÁLOVÉ KOLÁ

Termín realizácie: Marec 2021

Účasť jednotlivých družstiev v okresnom finále je podmienená absolvovaním všetkých 6 disciplín každého žiaka družstva a dosiahnutím adekvátnym počtov bodov, ktoré určili poradie postupu do okresných finálových kôl. Okresné finálové kolá sa budú realizovať vo vybranej škole v danom okrese a v určenom termíne. Organizácia okresného finálového kola je v spolupráci členov miestneho olympijského klubu, koordinátora, olympionika, prípadne zástupcu Slovenského olympijského a športového výboru. Počas súťažného dňa bojujú družstvá o postup do krajských finálových kôl. Všetci účastníci v okresnom finálovom kole získajú pamätný diplom a účastnícke odznaky. Ti najlepší získajú diplomy.

Učiteľ, škola nominuje na základe otestovania do konca februára 2021 svoje 8 členné družstvo (4 chlapci, 4 dievčatá), ktoré bude reprezentovať školu na okresnom finálovom kole, ktoré sa uskutoční v stanovenom dátume a mieste v marci (informácie neskôr). Nominovanie do družstva môže byť aj so súťaže jednotlivcov, kde sa zostaví družstvo z tých najlepších otestovaných žiakov a žiačok. Do okresného finálového kola postúpi 5 najlepších družstiev, škôl na základe získaných súčtov bodov každého člena družstva, ktoré oznámi Slovenský olympijský a športový vybor na základe obdržania Vašich tabuliek a vyhodnotenia zo strany SOŠV prostredníctvom IT systému.

V okresnom finálovom kole sa zúčastní 5 najlepších družstiev, škôl z daného okresu podľa vyhodnotených súčtov bodov každého člena družstva. Spolu 40 žiakov.

Do krajského finálového kola postupuje družstvo, škola s najvyšším súčtom bodov jednotlivých 8 členov v 6 disciplínach.

Chcem sa zapojiť so svojím družstvom

Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri