Školské kolo - Súťaž jednotlivcov

V školskom roku 2021/2022 je projekt OLOV určený pre druhý stupeň ZŠ. Testovať sa budú iba triedy 6. ročníka a príslušný ročník 8-ročných gymnázií. Do štatistiky sa započítava len množina 11 a 12-ročných žiakov s rokom narodenia 2009 a 2010. Ostatní žiaci sa z celkového vyhodnotenia vyfiltrujú.

Školské kolá: Súťaž jednotlivcov sa bude realizovať na základných školách v koordinácii SOŠV.

Registrácia

Cieľom bude zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov a rozvíjanie pravidelného pohybového rozvoja. Učiteľovi po registrácií školy bude doručený na jeho zadanú e-mailovú adresu odkaz na nahrávanie výsledkov testovania žiakov.

Učiteľ môže testovať žiakov v období 11. 10. – 26. 11. 2021.

Výsledky bude možné nahrať prostredníctvom zaslaného odkazu do 28. 11. 2021.

Vyhodnotenie údajov a zaslanie certifikátov a odznakov podľa dosiahnutých výsledkov na školy prebehne do konca januára 2022.

Diplomy
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri