Súťaž jednotlivcov

Súťaž jednotlivcov sa realizuje na základných školách, prípadne osemročných gymnáziách počas celého školského roka. Cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov v školách a rozvíjať ich pravidelný pohybový všestranný rozvoj, ako ja identifikovať potenciálnych talentovaných žiakov.

Počas celého roka sa môže učiteľ spolu so žiakmi snažiť o získanie Odznaku všestrannosti realizovaním batérie šiestich disciplín. Pred koncom školského roka dostane každý žiak účastnícky certifikát tzv. športové vysvedčenie a najúspešnejší žiaci získajú jednotlivé stupne odznakov podľa dosiahnutých výsledkov. Učitelia obdržia vecné ceny(tričká, šiltovky, vaky, šnúrky na krk, zošity)

Diplomy
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri