Súťaž jednotlivcov

Súťaž jednotlivcov sa realizuje na základných školách, prípadne osemročných gymnáziách počas školského roka. Cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov v školách a rozvíjať ich pravidelný pohybový všestranný rozvoj.

Počas celého roka sa môže učiteľ spolu so žiakmi snažiť o získanie Odznaku všestrannosti realizovaním batérie šiestich disciplín. Pred koncom školského roka dostane každý žiak účastnícky diplom tzv. športové vysvedčenie a najúspešnejší žiaci získajú jednotlivé stupne odznakov podľa dosiahnutých výsledkov.

Škola môže nominovať svojich reprezentantov do okresného kola. Účasť v postupovej súťaži je podmienená absolvovaním všetkých 6 disciplín na úrovni školy. Okresné, krajské a celoslovenské finále budú koordinované zo Slovenského olympijského a športového výboru.

diplomy
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri