Školské kolo - Súťaž jednotlivcov

V školskom roku 2023/2024 sú školské kolá projektu OLOV určené pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Zúčastniť sa môžu žiaci narodení od 1.1.2008 do 31.12.2012.

Školské kolá: Súťaž jednotlivcov sa bude realizovať na základných školách v koordinácii SOŠV.

Registrácia

Cieľom bude zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov a rozvíjanie pravidelného pohybového rozvoja. Učiteľovi po registrácií školy bude doručený na jeho zadanú e-mailovú adresu odkaz na nahrávanie výsledkov testovania žiakov.

Učiteľ môže testovať žiakov v období 11. 09. – 16. 11. 2023.

Výsledky bude možné nahrať prostredníctvom zaslaného odkazu do 19.11. 2023.

Vyhodnotenie údajov a zaslanie certifikátov a odznakov podľa dosiahnutých výsledkov na školy prebehne do konca januára 2023.

Diplomy
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV