Súťaž jednotlivcov

Súťaž jednotlivcov sa realizuje na základných školách, prípadne osemročných gymnáziách v určenom termíne. Cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov v školách a rozvíjať ich pravidelný pohybový všestranný rozvoj, ako ja identifikovať potenciálnych talentovaných žiakov.

Testovanie žiakov v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať od 1. 5. 2021 do konca školského roka. Pred koncom školského roka dostane každý žiak účastnícky certifikát tzv. športové vysvedčenie a najúspešnejší žiaci získajú jednotlivé stupne odznakov podľa dosiahnutých výsledkov.

Do celoslovenského finále budú pozývaní tí najlepší s najvyššími nameranými bodovými hodnotami v informačnom systéme OLOV (15 dievčat a 15 chlapcov).

Testovanie žiakov v školskom roku 2021/2022 bude prebiehať od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

Chcem sa zapojiť so svojou triedou

Diplomy
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri