Súťaž jednotlivcov

Súťaž jednotlivcov sa realizuje na základných školách, prípadne osemročných gymnáziách počas celého školského roka. Cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov v školách a rozvíjať ich pravidelný pohybový všestranný rozvoj, ako ja identifikovať potenciálnych talentovaných žiakov.

Počas celého roka sa môže učiteľ spolu so žiakmi snažiť o získanie Odznaku všestrannosti realizovaním batérie šiestich disciplín. Pred koncom školského roka dostane každý žiak účastnícky certifikát tzv. športové vysvedčenie a najúspešnejší žiaci získajú jednotlivé stupne odznakov podľa dosiahnutých výsledkov. Učitelia obdržia vecné ceny(tričká, šiltovky, vaky, šnúrky na krk, zošity).

Do celoslovenského, republikového finále budú pozývaní tí najlepší, s najvyššími nameranými bodovými hodnotami v informačnom systéme OLOV.

Chcem sa zapojiť so svojou triedou

Diplomy
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri