Školské kolo - Súťaž jednotlivcov

V školskom roku 2022/2023 sú školské kolá projektu OLOV určené pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Zúčastniť sa môžu žiaci narodení od 1.1.2007 do 31.12.2011.

Školské kolá: Súťaž jednotlivcov sa bude realizovať na základných školách v koordinácii SOŠV.

Registrácia

Cieľom bude zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov a rozvíjanie pravidelného pohybového rozvoja. Učiteľovi po registrácií školy bude doručený na jeho zadanú e-mailovú adresu odkaz na nahrávanie výsledkov testovania žiakov.

Učiteľ môže testovať žiakov v období 12. 09. – 18. 11. 2022.

Výsledky bude možné nahrať prostredníctvom zaslaného odkazu do 20. 11. 2022.

Vyhodnotenie údajov a zaslanie certifikátov a odznakov podľa dosiahnutých výsledkov na školy prebehne do konca januára 2023.

Diplomy
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Dievča
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola