Orgány nadácie

Členovia správnej rady

  • Ing. Anton Siekel -  predseda správnej rady
  • Mgr. Gábor Asványi – člen správnej rady
  • Mgr. Zuzana Rehák Štefečeková - členka správnej rady
  • Ing. Ľubor Halanda - člen správnej rady
  • Mgr. Juraj Minčík - člen správnej rady
 

Správca

PhDr. František Chmelár
 

Revízor

Ing. Mária Jasenčáková
 
 

Administratíva

Ing. Katarína Feketeová