Orgány nadácie

Členovia správnej rady

  • Dušan Guľáš predseda správnej rady
  • Ján Barczi člen správnej rady
  • Kristína Czuczová – členka správnej rady
  • Ľubor Halanda  člen správnej rady
  • Martina Kohlová – Gogolová  členka správnej rady
  • Juraj Minčík  člen správnej rady
  • Pavol Mutafov  člen správnej rady
  • Katarína Ráczová členka správnej rady
  • Zuzana Rehák Štefečeková – členka správnej rady
  • Jaroslav Rybánsky – člen správnej rady

Správca

Anton Siekel

Revízor

Mária Jasenčáková

Administratíva

Katarína Feketeová, Zuzana Vodáčková