Šport bez dopingu

Na tejto stránke nájdete možnosti a námety, ktoré vám môžu pomôcť pri príprave aktivít zameraných na osvetu o čistom športe bez dopingu.

fairplay

Urobte si svoje vlastné workshopy na tému antidopingu

Školy môžu realizovať vlastné workshopy na tému antidopingu s využitím materiálov Antidopingovej agentúry SR (SADA). Ďalšie informácie a materiály sú k dispozícii aj na internetovej stránke SADA.

Pozri tu

Objednajte si lektora SADA na svoju školu

Objednajte si lektora SADA na svoju školu

SADA tiež vykonáva vlastnú vzdelávaciu činnosť. Školy si tak môžu objednať lektora, ktorý workshop na túto tému vykoná pre ich žiakov osobne. Workshopy pre základné, stredné a vysoké školy realizuje SADA bezplatne. Pre bližšie informácie

Pozri tu

Objednajte si lektora SADA na svoju školu

Kvíz Play True

Otestujte si svoje vedomosti o pravidlách dopingu v športe prostredníctvom Play True kvízu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).

Spusti kvíz

Kvíz Antidoping WADA

Kvíz Antidoping WADA

Otestujte si svoje vedomosti z oblasti antidopingu v mládežníckom kvíze Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).

Spusti kvíz

Antidopingové vzdelávanie v praxi - Duch športu 1. časť
Antidopingové vzdelávanie v praxi - Duch športu 1. časť

Budovanie hodnôt fair play je nutné realizovať čo najskôr, od najnižších vekových kategórií. Hodnoty fair play sú základom antidopingového povedomia, čím sa buduje efektívny nástroj boja nielen s dopingovými látkami, ale aj spoločenskými drogami. Tento vzdelávací materiál oboznamuje mladých ľudí s konceptom ducha športu. Má ich podnietiť k premýšľaniu o dôležitosti hrania férovo a o tom, aké správanie a hodnoty sú spojené s duchom športu.

Antidopingové vzdelávanie v praxi - Doping a duch športu 2. časť
Antidopingové vzdelávanie v praxi - Doping a duch športu 2. časť

Druhá časť vzdelávacieho materiálu sa zameriava priamo na konfrontáciu ducha športu (fair play) a dopingu ako negatívneho javu v športe. Venuje sa histórii dopingu a antidopingu, vzniku pojmu doping a tomu, ako sa v jednotlivých historických etapách vyvíjal.

Výživové doplnky - iónové nápoje
Výživové doplnky - iónové nápoje

 

Výživové doplnky - horčík a vápnik
Výživové doplnky - horčík a vápnik

 

Výživové dopknky - kĺbová výživa
Výživové dopknky - kĺbová výživa

 

Výživové doplnky - kreatín
Výživové doplnky - kreatín

 

Výživové doplnky - bielkoviny 1. časť
Výživové doplnky - bielkoviny 1. časť

 

Antidopingová prísručka pre mládež a juniorov
Antidopingová prísručka pre mládež a juniorov
Rodičovská príručka
Rodičovská príručka na podporu čistého športu

 

 

 

 

 

Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri