Fair play

Na tejto stránke budú prístupné materiály, prostredníctvom ktorých si školy budú môcť zorganizovať svoj vlastný workshop na tému fair play.

Zároveň tu bude ponúknutá možnosť objednať si lektora, ktorý workshop na túto tému vykoná na škole osobne.

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola