Fair play

Na tejto stránke budú prístupné materiály, prostredníctvom ktorých si školy budú môcť zorganizovať svoj vlastný workshop na tému fair play.

Zároveň tu bude ponúknutá možnosť objednať si lektora, ktorý workshop na túto tému vykoná na škole osobne.

Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri