Webináre programu OVEP pre rok 2021

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v spolupráci s organizačným výborom Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 Banská Bystrica pripravuje aj v roku 2021 bohatú paletu aktivít zameraných na oblasť olympijskej výchovy. V rámci programu vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) ponúkame všetkým materským, základným a stredným školám na Slovensku prehľad možností, ako sa môžu zapojiť a podieľať na šírení myšlienok olympizmu. Ponuka platí na obdobie január – jún 2021. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie sa aktuálna ponuka orientuje na aktivity vo forme webinárov.

Výchova v duchu olympijských hodnôt

Na základe memoranda o spolupráci medzi SOŠV a Centrom voľného času Junior v Banskej Bystrici ponúkame základným a stredným školám možnosť zorganizovať pre svojich žiakov výchovné aktivity zamerané na niektoré z olympijských hodnôt.

Environmentálna výchova

Trvalá udržateľnosť a životné prostredie sú nedeliteľnou súčasťou základných princípov olympijského hnutia. V rámci programu OVEP preto SOŠV ponúka školám workshopy aj z oblasti environmentálnej výchovy. V spolupráci s mimovládnou organizáciou Planet Lover majú pedagógovia základných a stredných škôl možnosť absolvovať workshop na túto širokú a zaujímavú tému.

Šport bez dopingu

V spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR (SADA) ponúkame pedagógom základných a stredných škôl príležitosť absolvovať aktivity na tému antidopingovej výchovy, ktoré im priblížia túto problematiku a objasnia im význam a dôležitosť čistého športu bez dopingu.

Fair play

Prostredníctvom Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru ponúkame pedagógom príležitosť absolvovať samostatné workshopy na oblasť fair play, v rámci ktorých sa dozvedia o význame pestovania pozitívneho a čestného postoja, ktorý je dôležitý nielen v športe, ale tiež pre posilnenie harmónie, tolerancie a spravodlivosti v celej spoločnosti.

Aktuálne webináre:

Termín: 16.3. 2021 (utorok)
Čas: 17:00 (trvanie 60 min)
Lektor: Katarína Ráczová, predsedníčka Klubu fair play SOŠV
Platforma: MS Teams

Stručný obsah: 

 • Ako pochopiť ideály fair play 
 • Príklady dobrých skúseností

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre učiteľov ZŠ a SŠ, ale radi medzi sebou privítame aj členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Termín: 22.3. 2021 (pondelok)
Čas: 15:00 (trvanie 45 min)
Lektor: Alexandra Madrová, zakladateľka združenia Planet Lover
Platforma: Zoom

Stručný obsah:

 • Aký vplyv má oceán na každého človeka na Zemi?
 • Prečo sú veľryby rovnako dôležité ako stromy?
 • Budeme sa venovať v skratke významu vody a jej budúcnosti a prečo je voda “ropou” 21. storočia
 • Ako súvisí nedostatok potravín s klimatickou zmenou, a ako vieme pomôcť, každý jeden z nás, 5 tipov čo môžeme začať robiť hneď

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre študentov stredných škôl a gymnázií, žiakov II. stupňa ZŠ, ale radi medzi sebou privítame aj učiteľov ZŠ a SŠ, členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Termín: 25.3.2021 (štvrtok)
Čas: 17:00 (trvanie 60 min)
Lektor: Julián Krull, CVČ - JUNIOR Banská Bystrica
Platforma: MS Teams

Stručný obsah:

 • Spoznať hodnotu olympijských kruhov a ohňa ako symbolov, ktoré vzbudzujú nádej a súvisia s hodnotami, ktoré sú spoločné pre celý svet.

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre študentov stredných škôl a gymnázií, žiakov II. stupňa ZŠ, ale radi medzi sebou privítame aj učiteľov ZŠ a SŠ, členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Termín: 29.3. 2021 (pondelok)
Čas: 18:00 (trvanie 60 min)
Lektor: Žaneta Csáderová, Zuzana Ježíková, Tomáš Pagáč, SADA
Platforma: MS Teams

Stručný obsah:

 • Dopingová kontrola a Covid-19
 • Vzdelávanie pre vekovú kategóriu 12-16 rokov - Doping a jeho história
 • Semafor výživových doplnkov a energetické nápoje

Čo je to dopingová kontrola? Ako sa zmenilo testovanie našich športovcov počas pandémie? V téme vzdelávania prechádzame na vekovú kategóriu 12-16 rokov a na záver vám predstavíme, čo je to semafor výživových doplnkov a špeciálne sa zameriame v tejto kategórii na energetické nápoje.

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre učiteľov ZŠ a SŠ, ale radi medzi sebou privítame aj členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Termín: 13.4.2021 (utorok)
Čas: 18:00 (trvanie 60 min)
Lektor: Julián Krull, CVČ - JUNIOR Banská Bystrica
Platforma: MS Teams

Stručný obsah:

 • Spoznať silu hesiel, ktoré môžu účastníkov inšpirovať a motivovať ich na ceste za olympizmom.

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre študentov stredných škôl a gymnázií, žiakov II. stupňa ZŠ, ale radi medzi sebou privítame aj učiteľov ZŠ a SŠ, členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Registrovať na webinár

Termín: 20.4. 2021 (utorok)
Čas: 15:00 (trvanie 45 min)
Lektor: Katarína Ráczová, predsedníčka Klubu fair play SOŠV
Platforma: MS Teams

Stručný obsah: Olympijské spomienky a fair play

Pre koho webinár odporúčame: Pre koho webinár odporúčame: primárne pre študentov stredných škôl a gymnázií, žiakov II. stupňa ZŠ, ale radi medzi sebou privítame aj učiteľov ZŠ a SŠ, členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Registrovať na webinár

Termín: 22. 4. 2021 (štvrtok)
Čas: 15:00 (trvanie 45 min)
Lektor: Alexandra Madrová, zakladateľka združenia Planet Lover
Platforma: Zoom

Stručný obsah:

 • Chceš pomôcť klíme a zároveň sa niečo nové naučiť?
 • Predstavenie nového vzdelávacieho programu - EKO workshop Planet Lover (vysvetlíme bližšie program workshopu, ako sa zapojiť?, ako pomôcť a ako sa dá dostať na výskum do sveta?)
 • Praktické tipy ako začať meniť veci k lepšiemu

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre študentov stredných škôl a gymnázií, žiakov II. stupňa ZŠ, ale radi medzi sebou privítame aj učiteľov ZŠ a SŠ, členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Registrovať na webinár

Termín: 26.4. 2021 (pondelok)
Čas: 17:00 (trvanie 60 min)
Lektor: Žaneta Csáderová, Zuzana Ježíková, Tomáš Pagáč, SADA
Platforma: MS Teams

Stručný obsah:

 • Postoje elitných športovcov k porušovaniu antidopingových pravidiel
 • Vzdelávanie pre vekovú kategóriu 12-16 rokov - Prečo je doping zakázaný
 • Krvný doping a biologický pas športovca

V problematike dopingu je veľmi dôležité reflektovať názory športovcov, ako aj sa zaoberať rôznymi situáciami, prečo užili zakázanú látku. Pre študentov je veľmi dôležité chápať filozofiu antidopingu. Z vlastnej skúsenosti vieme, že študenti dokážu častokrát veľmi pekne formulovať svoje myšlienky, prečo je doping zakázaný. Určite ste počuli, že existuje tzv. krvný doping. Čo to je? Ako to súvisí s biologickým pasom športovca?

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre učiteľov ZŠ a SŠ, ale radi medzi sebou privítame aj členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Registrovať na webinár

Termín: 10.5. 2021 (pondelok)
Čas: 15:00 (trvanie 45 min)
Lektor: Alexandra Madrová, zakladateľka združenia Planet Lover
Platforma: Zoom

Stručný obsah:

 • Prečo sa spojilo MOV s IUCN a zaoberajú sa udržateľnosťou?
 • Čo má udržateľnosť spoločné s našim zdravím?
 • Čo má spoločné vrchový šport a zmena klímy?
 • Prečo sa vo svete hľadajú klimatickí lídri medzi športovcami? (Čo môžete urobiť aj vy a stať sa jedným z nich?)

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre študentov stredných škôl a gymnázií, žiakov II. stupňa ZŠ, ale radi medzi sebou privítame aj učiteľov ZŠ a SŠ, členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Registrovať na webinár

Termín: 20. 5. 2021 (štvrtok)

Čas: 17:00 (trvanie 60 min)

Lektor: Katarína Ráczová, predsedníčka Klubu fair play SOŠV

Hosť: Jakub Krako, zjazdový lyžiar, päťnásobný paralympijský víťaz, v roku 2019 vyznamenaný Diplomom KFP SOŠV za príkladný čin

Platforma: MS Teams

Stručný obsah:

 • Fair play ocenenia, význam, príklady
 • História Klubu fair play SOŠV
 • Čo pre mňa znamená fair play? Jakub Krako - osobné skúsenosti

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre učiteľov ZŠ a SŠ, ale radi medzi sebou privítame aj členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Registračný formulár

Termín: 27.5.2021 (štvrtok)
Čas: 18:00 (trvanie 60 min)
Lektor: Julián Krull, CVČ - JUNIOR Banská Bystrica
Platforma: MS Teams

Stručný obsah:

 • Spoznávanie symbolov ako silných nástrojov na sprostredkovanie odkazov.

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre študentov stredných škôl a gymnázií, žiakov II. stupňa ZŠ, ale radi medzi sebou privítame aj učiteľov ZŠ a SŠ, členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Registrovať na webinár

Termín: 31.5. 2021 (pondelok)
Čas: 17:00 (trvanie 60 min)
Lektor: Žaneta Csáderová, Zuzana Ježíková, Tomáš Pagáč, SADA
Platforma: MS Teams

Stručný obsah:

 • Psycho-sociálne faktory ovplyvňujúce užitie dopingu športovcami
 • Vzdelávanie pre vekovú kategóriu 12-16 rokov - Ako chránime čistý šport?
 • Výživa a bielkoviny

Čo všetko ovplyvňuje užitie dopingu, prípadne výživových doplnkov? Ukážeme vám, ako môžete študentom vysvetliť našu hlavnú filozofiu - ako chrániť čistý šport. Téma bielkovín a rôznych výživových doplnkov s ich obsahom je veľmi aktuálnou nielen pre vrcholových športovcov. Priblížime vám, ako sa takéto doplnky vyrábajú, aké rôzne zdroje bielkovín poznáme a na čo si dať pozor. 

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre učiteľov ZŠ a SŠ, ale radi medzi sebou privítame aj členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Registrácia na webinár

Termín: 8.6. 2021 (utorok)
Čas: 15:00 (trvanie 45 min)
Lektor: Alexandra Madrová, zakladateľka združenia Planet Lover
Platforma: Zoom

Stručný obsah:

 • Čo môže Slovák urobiť, aby chránil oceány?
 • Čo má pre nás väčší význam - hory alebo more?
 • Ak máš chuť dozvedieť sa niečo viac o význame hôr, neváhaj a pripoj sa
 • Povieme si pár praktických rád, ako žiť viac na “zeleno“ , pričom budeme zdravší, bohatší a spokojnejší na duši

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre študentov stredných škôl a gymnázií, žiakov II. stupňa ZŠ, ale radi medzi sebou privítame aj učiteľov ZŠ a SŠ, členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Registrovať na webinár

Termín: 15.6.2021 (utorok)
Čas: 18:00 (trvanie 60 min)
Lektor: Julián Krull, CVČ - JUNIOR Banská Bystrica
Platforma: MS Teams

Stručný obsah:

 • Spoznať dôležitosť pohybovej aktivity pri presadzovaní celkového blaha spoločnosti. 

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre študentov stredných škôl a gymnázií, žiakov II. stupňa ZŠ, ale radi medzi sebou privítame aj učiteľov ZŠ a SŠ, členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Registrovať na webinár

Termín: 21.6. 2021 (pondelok)
Čas: 17:00 (trvanie 60 min)
Lektor: Žaneta Csáderová, Zuzana Ježíková, Tomáš Pagáč, SADA
Platforma: MS Teams

Stručný obsah:

 • Smerovanie budúcnosť antidopingu
 • Vzdelávanie pre vekovú kategóriu 12-16 rokov - Ako sa rozhodnúť? Čo si myslím?
 • Tribulus terrestris a spaľovače tukov - Naozaj fungujú?

Čo nás čká v najbližšej budúcnosti? Aké trendy pozorujeme? V rámci záverečného webinára sa vám pokúsime priblížiť, ako so študentami rozlúsknuť otázku voľby. V konečnom dôsledku sa vždy musíme rozhodnúť. Je to na nás, aby sme povedali dopingu nie. Mladí športovci sa častokrát stretávajú s rôznymi doplnkami na budovanie svalovej hmoty alebo naopak, na chudnutie. Čo sú to za látky? Naozaj fungujú?

Pre koho webinár odporúčame: primárne pre učiteľov ZŠ a SŠ, ale radi medzi sebou privítame aj členov olympijských klubov, priateľov športu a olympizmu.

Registrovať na webinár

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 2 492 56 119
[email protected]

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri