Podporujeme

Podpora mladých talentovaných športovcov

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru sa zameriava na podporu mladých talentovaných športovcov primárne cez projekt Ukáž sa!. Nadácia pomáha tým najtalentovanejším a vytvára im optimálne podmienky pre ich športovú prípravu, s cieľom rozvíjať ich talent a eliminovať sociálne rozdiely. Individuálne žiadosti o finančnú podporu športovca môžu prostredníctvo formulára zasielať rodičia, tréneri, školy, kluby, zväzy, alebo ďalšie subjekty športového hnutia. O vyriešení žiadosti rozhodne správna rada nadácie v súčinnosti s kompetentným zväzom.

Podpora trénerov

Pod úspechy mladých talentovaných športovcov sa podpisujú ich tréneri. Sú to práve oni, ktorí objavia vynikajúci športový talent a napomáhajú mu v jeho rozvoji tak, aby sa z mladého športovca stala raz športová osobnosť a vrcholový športovec. My v nadácii vieme, že táto práca nie je dostatočne finančne ani spoločensky ohodnotená. A preto podporujeme trénerov mladých športovcov v olympijských športových odvetviach. Sme presvedčení, že táto podpora je nielen ich osobnou motiváciou, ale predovšetkým aj povzbudením v ich náročnej trénerskej práci. O udelení príspevku rozhoduje na základe prijatých formulárov správna rada Nadácie SOŠV.

Podpora športových osobností

V Nadácii Slovenského olympijského a športového výboru myslíme aj na našich olympijských seniorov. Práve oni nás v minulosti reprezentovali na vrcholných športových podujatiach a olympiádach. Dnes sú pre mladých športovcov vzorom a príkladom bojovnosti, vytrvalosti a pevnej vôle. V rámci nadačného projektu Olympijské srdce pre seniorov, nadácia každoročne odmení olympionikov liečebnými pobytmi v Kúpeľoch Dudince. Formulár so žiadosťou o absolvovanie liečebného pobytu nájdete tu. V minulosti sme podporili viacerých olympionikov formou pravidelného mesačného grantu, ktorý aspoň čiastočne zlepšil živobytie bývalých reprezentantov na dôchodku. Formulár na udelenie finančnej pomoci nájdete tu.

Podpora športových podujatí

V súčinnosti so Slovenskou olympijskom marketingovou a. s. podporujeme športové podujatia, ktoré prilákajú k pohybu mládež, dospelých ale aj seniorov. Podmienkou na udelenie grantu je kompletne vypísaná žiadosť o podporu, organizovanie aspoň 3 ročníka podujatia a zaslaná žiadosť minimálne 4 mesiace pred konaním športového podujatia. Žiadosť o podporu nájdete tu.

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom a Národnou transfúznou službou SR realizuje projekt Olympijská kvapka krvi s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv na záchranu svojho života. V rámci darovania krvi Nadácia organizuje rôzne sprievodné aktivity, medzi ktoré patrí aj stretnutie s olympionikmi. Tak neváhaj a daruj krv s olympionikom. Bližšie informácie o projekte ako aj termíny najbližšej kvapky krvi nájdete tu.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri