Berlín 1916

VI
OH
Krajina
Dôvod zrušenia
zrušené pre I. svetovú vojnu