Predsedníctvo SAO

Michal Martikán OLY - predseda

Dominik Hrbatý OLY - podpredseda

Členovia Výkonného výboru

Zuzana Žirková OLY

Martina Halinárová OLY

Matej Beňuš OLY

René Pucher OLY

Slavomír Kňazovický OLY

Martina Gogolová Kohlová OLY

Samuel Piasecký OLY

Juraj Tarr OLY