Komisia športovcov

PREDSEDA

Matej TÓTH (atletika)


ČLENOVIA

Danka BARTEKOVÁ (streľba - členka ex officio z titulu členstva v komisii športovcov MOV)
Ivan BÁTORY (beh na lyžiach)
Jana DAUBNEROVÁ (biatlon)
Milan JAGNEŠÁK (boby)
Richard VARGA (triatlon)
Richard NAGY (plávanie)
Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (streľba)
Martina KOHLOVÁ (rýchlostná kanoistika)

Poznámka: Jozef NINIS (sánkovanie) sa v roku 2017 členstva v komisii vzdal.
 

TAJOMNÍK

Boris DEMETER (SOV)
 
Výkonný výbor SOV ustanovil komisiu športovcov SOV v júni 2002. Jej prvým predsedom sa stal hokejový olympionik Jerguš Bača, účastník ZOH 1994 a 1998, ktorého v roku 2002 zvolili aj za člena komisie športovcov Európskych olympijských výborov. V novembri 2004 sa novou predsedníčkou komisie dovtedajšia podpredsedníčka stala tenistka Karina Cíleková-Habšudová, účastníčka OH 1996 a 2000.

Vzhľadom na jej materské povinnosti došlo koncom roka 2006 k výmene a predsedom komisie sa stal trojnásobný olympionik (1996 - 2004) a dvojnásobný bronzový medailista z OH v športovej streľbe Jozef Gönci. Na čelo komisie športovcov bol znovu zvolený na jeseň 2008, aj na jeseň 2012. Od 3. júla 2013 je členka KŠ SOV aj členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV), strelkyňa Danka Barteková, ktorá bola počas Hier XXX. olympiády v Londýne 2012 s najvyšším počtom hlasov zvolená do komisie športovcov MOV. V roku 2016 zvolili za predsedu komisie športovcov SOV Mateja Tótha. Olympionikov zastupuje aj vo výkonnom výbore SOV ako jeho člen ex officio.

Komisia športovcov SOV reprezentuje záujmy aktívnych športovcov - olympionikov a tlmočí ich názory a postoje k veciam, ktoré sa bezprostredne dotýkajú športovcov, predsedovi a výkonnému výboru SOV. Komisia športovcov deleguje svojho zástupcu do dozornej rady SOV aj do dozornej rady Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s.

Základné poslanie komisie športovcov SOV je združovať aktívnych športovcov s cieľom
 • sprostredkovania záujmov, potrieb, námetov a informácií medzi aktívnymi športovcami a SOV, pri rešpektovaní názorov športovcov a ich práv.
 • sprostredkovania návrhov opatrení a rozhodnutí orgánov SOV, ktoré majú dopad, alebo týkajú sa pôsobenia a činnosti aktívnych športovcov vo väzbe na prípravu a účasť na olympijských hrách.

Členstvo v komisii športovcov vzniká voľbou a je na dobu určitú, na 4 roky - výnimku predstavuje Danka Barteková, ktorej mandát je platný až do skončenia olympijských hier v roku 2020. Počas ZOH volia slovenskí olympionici svojich zástupcov reprezentujúcich zimné športy, počas OH zase letné športy. Komisiu vedie predseda, ktorý je volený z členov komisie. Predsedu komisie zastupuje podpredseda komisie v rozsahu oprávnení, ktoré mu určí predseda. Predseda komisie športovcov je ex officio člen výkonného výboru SOV a je prizývaný na rokovania orgánov SOV. Činnosť komisie je financovaná z rozpočtu SOV, v ktorom je vyčlenená samostatná kapitola.

Kandidát na členstvo v komisii môže byť športovec, ktorý bol člen výpravy SR na posledných dvoch hrách olympiády resp. zimných olympijských hrách. Kandidátov predkladá športový zvaz, ktorý je členom SOV. Jeden zväz môže navrhnúť maximálne jedného kandidáta. Konečný termín predkladania kandidátov je dátum skladania sľubu výpravy SR na OH, resp. ZOH. Právo voliť majú iba športovci, ktorí tvoria výpravu SR na hry olympiády resp. ZOH. Voľby sa uskutočňujú osobne a tajným hlasovaním počas konania OH, resp. ZOH. Miesto volieb je Olympijská dedina.

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO XXIII. zimných olympijských hier v Pjongčangu

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri