Vyznamenania Slovenského olympijského výboru

Podľa novej smernice SOV počnúc rokom 2011 dostávajú Zlaté, Strieborné a Bronzové kruhy SOV už len výlučne olympijskí medailisti – podľa toho, akú medailu získajú. Prax v minulosti bola odlišná. Na ocenenie ďalších úspešných olympionikov, ktorí však medailu na OH/ZOH nezískali, slúži od roku 2011 nové vyznamenanie Medaila SOV.

Ďalšie významné osobnosti slovenského športu a olympijského hnutia (tréneri, funkcionári, rozhodcovia, lekári, novinári, atď.) môžu po novom získať Zlatý, Strieborný alebo Bronzový odznak SOV. Osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju olympizmu a športu, udeľuje SOV od roku 2011 Medailu SOV.
 

ZLATÉ KRUHY SOV

Juan Antonio Samaranch (2000) Anton Švajlen (2003)
Ján Zachara (2000) Rudolf Schuster (2003)
Pavel Schmidt (2000) Elena Kaliská (2004)
Anton Tkáč (2000) Ivan Mauer (2006)
František Kunzo (2000) Ján Popluhár (2006)
Stanislav Seman (2000) Thomas Bach (2007)
Jozef Pribilinec (2000) Pavol Glesk (2007)
Miloslav Mečíř (2000) Bohumil Golian (2007)
Michal Martikán (2000) Anton Ihring (2007)
Peter Hochschorner ml. (2000) Ľubomír Kadnár (2007)
Pavol Hochschorner (2000) Jozef Labuda (2007)
Hilda Múdra (2001) Ján Mitošinka (2007)
Vladimír Černušák (2001) Milan Jirásek (2008)
Jacques Rogge (2001) Jozef Martikán (2008)
Ján Mráz (2002) Peter Mráz (2008)
Vojtech Zamarovský (2003) Peter Hochschorner st. (2008)
Mario Pescante (2003) Anastasia Kuzminová (2010)
Matej Tóth (2016)    Ladislav Škantár (2016)     
Peter Škantár (2016)  


STRIEBORNÉ KRUHY SOV

Pavol Glesk (2000) Gabriel Zelenay (2003)
Ladislav Harvan (2000) Pavel Schenk (2003)
Peter Hochschorner st. (2000) Otakar Malý (2003)
Jozef Martikán (2000) Jan Matocha (2003)
Jaromír Žák (2000) Ladislav Čepčiansky (2003)
Karol Šafárik (2000) Jozef Krnáč (2004)
Karol Divín (2000) Peter Mráz (2004)
Juraj Benčík (2001) Tibor Soós (2004)
Bohumil Golian (2001) Pavel Blaho (2004)
Dionýz Ferenci (2001) Steve Collins (2004)
Ľubomír Kadnár (2001) Ján Mitošinka (2004)
Rudolf Čillík (2002) Andrej Glatz (2004)
Kamil Haťapka (2002) Ladislav Šesták (2004)
Jozef Labuda (2002) Jaromír Šimonek (2004)
Vladimír Porubský (2002) Radoslav Židek (2006)
Gustáv Hermann (2002) Karol Fako (2007)
Anton Ihring (2002) Kazimír Ferienčík (2007)
Ivo Havlíček (2002) Jozef Nemec (2007)
Tibor Marček (2002) Ján Novotný (2007)
Bengt Sevelius (2002) Eva Šuranová (2007)
Milan Mikuš (2002) Ivan Čierny (2007)
Imrich Bugár (2003) Ján Dojčan (2007)
Ľudovít Cvetler (2003) Július Dubovský (2007)
Vojtech Masný (2003) Ján Grexa (2007)
Ján Geleta (2003) Anton Javorka (2007)
Štefan Matlák (2003) Marián Kukumberg (2007)
Ivan Mráz (2003) Peter Osuský (2007)
František Schmucker (2003) Katarína Ráczová (2007)
Anton Urban (2003) Dušan Činčár (2008)
Vladimír Weiss st. (2003) Walter Marx (2008)
Jozef Golonka (2003) Ervín Smažák (2008)
Iveta Hritzová-Šranková (2003) Zuzana Štefečeková (2008)
Viera Jakabová-Podhányiová (2003) Richard Riszdorfer (2008)
Alena Mejzlíková-Kyselicová (2003) Michal Riszdorfer (2008)
Slavomír Kňazovický (2003) Erik Vlček (2008)
Vladimír Krajňák (2003) Juraj Tarr (2008)
Vincent Lafko (2003) Branislav Slamka (2008)
Andrej Lukošík (2003) Libuša Schönová (2008)
Peter Pospíšil (2003) Mária Jasenčáková (2009)
Igor Liba (2003) Ján Michalko (2009)
Vincent Lukáč (2003) Božena Miklošovičová (2009)
Dárius Rusnák (2003) Jozef Plachý (2009)
Pavol Svitana (2003) Ján Starší (2009)
Gabriela Soukalová-Sekajová (2003) Jozef Vengloš (2009)
Martina Moravcová (2003) Konrad Kreuzer (2009)
Ján Starší (2003) Ľudovít Kilár (2009)
Michal Šoltýs (2003) Ján Filc (2010)
Daniel Šlachta (2003) Juraj Široký (2010)
Jozef Krasuľa (2003) Juraj Sanitra (2010)
Benjamín Leitner (2003) Stanislav Lišiak (2010)
Marianna Némethová-Krajčírová (2003) Matej Beňuš (2016)
Denis Myšák (2016)    

 
Tibor Linka (2016)  
BRONZOVÉ KRUHY SOV

Katarína Ráczová (2000) František Jarušek (2003)
Mikuláš Athanasov (2000) Arpád Tarnóczy (2003)
Ivan Mauer (2000) Ján Stachera (2003)
Jaromír Perútka (2000) Jozef Kšiňan (2003)
Zdenko Kríž (2000) Igor Mráz (2003)
Jaromír Šimonek (2000) Ladislav Krnáč (2003)
Libuša Schönová (2000) Rudolf Gallo (2003)
Anton Javorka (2000) Karol Polák (2003)
Benjamín Leitner (2000) Anton Richter (2003)
Štefan Chudoba (2000) Štefan Máj (2003)
Pavol Safko (2000) Juraj Sanitra (2003)
Vladimír Černý (2001) Soňa Mihoková (2003)
Ján Grexa (2001) Anna Murínová (2003)
Miloslav Húska (2001) Marcela Pavkovčeková (2003)
Jozef Vengloš (2001) Martina Halinárová-
Schwarzbacherová-Jašicová
(2003)
Anton Daštinský (2002) Ján Margita (2003)
Jozef Drenko (2002) Jozef Nemec (2003)
Karol Fako (2002) Agnesa Búřilová-Wlachowská (2003)
Štefan Gašparík (2002) Ján Filc (2003)
Ján Jendek (2002) Ján Gabryš (2003)
Ladislav Kačáni (2002) Peter Kršjak (2003)
Ladislav Mihók (2002) Peter Chudý (2003)
Ján Michalko (2002) Jozef Svoboda (2003)
Ján Ilavský (2002) Peter Osuský (2003)
Dušan Lukášik (2002) Jozef Mikula (2003)
Walter Marx st. (2002) Juraj Miklušica (2003)
Dušan Činčár (2002) Pavlína Štefková (2003)
Ervín Smažák (2002) Eugen Wagner (2003)
Jaromír Dragan (2003) Anna Krausová-Marejková (2003)
Jozef Gönci (2003) Albert Krajmer (2003)
František Gregor (2003) Daniel Gráč (2003)
Dan Karabin (2003) Hilda Mazúrová (2003)
Jozef Lohyňa (2003) Milan Duchoň (2004)
Juraj Minčík (2003) Júlia Bendeová (2004)
Dušan Poliačik (2003) Oľga Gubza-Kozičová (2004)
Ondrej Hekel (2003) Natália Hejková (2004)
Jozef Sabovčík (2003) Juraj Bača (2004)
Július Strnisko (2003) Richard Riszdorfer (2004)
Eva Šuranová (2003) Michal Riszdorfer (2004)
Róbert Švehla (2003) Erik Vlček (2004)
Július Toček (2003) Rastislav Mezovský (2004)
Peter Veselovský (2003) Darina Moravcová (2004)
Ladislav Bačík (2003) Marta Austviková (2004)
Vladimír Soták (2003) Hugo Hofer (2004)
Štefan Bugár (2003) Pavol Katančík (2004)
Ján Madáč (2003) Miroslav Kollár (2004)
Ján Smerek (2003) Dimitra Tsamiová (2004)
Ľubomír Fogaš (2003) Ernest Demetrovič (2004)
Ján Terezčák (2003) Anna Chmelková (2004)
Ivan Čierny (2003) Marián Linder (2004)
Štefan Tejbus (2003) Miroslav Sedláček (2004)
Ján Jánošdeák (2008)
Jozef Konečný (2004) Viera Klimková (2008)
Sead Dizdarevic (2004) Stanislav Kosorín (2008)
Ladislav Ásványi (2006) Jela Labudová (2008)
Ladislav Berger (2006) Pavol Siroťák (2008)
Branislav Bohuš (2006) Janka Stašová (2008)
Marián Kazár (2006) Anton Zerer (2008)
Július Králik (2006) David Musuľbes (2008)
Rudolf Kus (2006) Rodion Kertanti (2008)
Ján Neubauer (2006) Kazbek Dedegkajev (2008)
Jiří Synek (2006) Igor Adamus (2008)
Vladimír Šťastný (2006) Zdeněk Ďuriš (2008)
Jana Šeďová (2006) Bohuš Dvorský (2008)
Maja Straková (2006) Peter Klenovský (2008)
Viera Bebčáková (2006) Robert Orokocký (2008)
Zdenko Belaj (2007) Ivan Patúc (2008)
František Bočko (2007) Ján Benda (2008)
Ivan Ferák (2007) Vladimír Vachalík (2008)
Pavel Gajdoš (2007) Pavol Blažek (2008)
Karol Gumán (2007) Roman Mrázek (2008)
Magda Holá (2007) Ján Vlčko (2008)
Alena Holárková-Hejtmánková (2007) Jiří Walter (2008)
Milan Hurtala (2007) Peter Zelinka (2008)
Marián Kafka (2007) Ivan Cibák (2009)
Vladimír Kovalík (2007) Alexander Černák (2009)
Milan Kužela (2007) Richard Frimmel (2009)
Ján Kvasna (2007) Milan Fronko (2009)
Eugen Laczo (2007) Vladimír Hančík (2009)
Miroslav Martinák (2007) Jozef Hatala (2009)
Dušan Mešár (2007) Mária Chalupová (2009)
Ivan Némethy (2007) Jozef Jurášek (2009)
Dušan Poláček ml. (2007) Štefan Katušák (2009)
Ondrej Šima (2007) Štefan Malík (2009)
Otakar Urban (2007) Jarolím Miko (2009)
Juraj Bobula (2007) Pavol Mlynár (2009)
Branislav Delej (2007) František Reich (2009)
Roman Fano (2007) Štefan Rosina (2009)
Janka Gantnerová-Šoltýsová (2007) Miroslav Rosina (2009)
Miroslav Haviar (2007) Bartolomej Rusina (2009)
Stanislav Kropilák (2007) Vojtech Stantien (2009)
Zdenka Letenayová (2007) Dáša Bajová (2009)
Jolana Némethová (2007) Stanislav Dutka (2009)
Anna Pasiarová (2007) Vlasta Fialová (2009)
Ivan Petrovič (2007) Dušan Jursík (2009)
Peter Sisák (2007) Viliam Lendel (2009)
Ján Súkup (2007) Ján Magdoško (2009)
Marián Šimo (2007) Michal Mihál (2009)
Martin Benko (2008) Štefan Pipa (2009)
Štefan Daňo (2008) František Révész (2009)
Mária Ďurišinová (2008) Juraj Sinay (2009)
Dušan Hamar (2008) Alexander Slafkovský (2009)
Alžbeta Havrančíková (2008) Ján Godál (2009)
Zdeněk Hrbáček (2008) Jaroslav Žingor (2009)
Ľubomíra Iľanovská (2008) Ľuboš Bartečko (2010)
Jaroslav Walter (2009) Pavol Demitra (2010)
Milan Štefanka (2009) Michal Handzuš (2010)
Pavol Hurajt (2010) Marián Hossa (2010)
Vladimír Vachalík (2010) Žigmund Pálffy (2010)
Timotej Zuzula (2010) Jozef Stümpel (2010)
František Hossa (2010) Miroslav Šatan (2010)
Ľubomír Pokovič (2010) Martin Štrbák (2010)
Dalimír Jančovič (2010) Ľubomír Višňovský (2010)
Samuel Petráš (2010) Richard Zedník (2010)
Michal Malina (2010) Danka Barteková (2012)
Miroslav Karafiát (2010)  
Peter Bondra (2010)  Nasledujúce vyznamenania sa udeľujú od roku 2011:

 

ZLATÝ ODZNAK SOV

Vladimír Černušák (2011) Mária Mračnová (2012)
Hilda Múdra (2011) Dana Zátopková (2012)
Ján Mráz (2011) Ján Grexa (2012)
Ján Zachara (2011) Jozef Labuda (2012)
Bohumil Golian (2011) Ivan Gašparovič (2013)
Ivan Mauer (2011) Jan Matocha (2013)
Ivan Čierny (2011) Rudolf Stanček (2013)
Ladislav Čepčiansky (2011) Tibor Mikuš (2013)
Pavol Handzo (2011) Michal Šoltýs (2013)
Ivan Macák (2011) Rudolf Čillík (2013)
Anton Švajlen (2011) František Jarušek (2013)
Anton Ihring (2011) Walter Marx st. (2013)
Karol Divín (2011) Marianna Némethová-Krajčírová (2014)
Ján Grexa (2011) Jan Železný (2014)
Benjamín Leitner (2011) Ján Novák (2014)
Otakar Malý (2011) Věra Čáslavská (2014)
Vladimír Porubský (2011) Viera Bebčáková (2015)
Kamil Haťapka (2011)
Juraj Benčík (2015)
Jozef Vengloš (2011) Tibor Soós (2015)
Ladislav Harvan (2011) Katarína Ráczová (2016)
Anton Frolo (2012) Árpád Tarnóczy (2016)
Jozef Adamec (2012) Juraj Bobula (2016)
František Chmelár (2016)         Andrej Glatz (2016)
Jozef Golonka (2016) Vladimír Miller (2016)
František Hrúzik (2017) Anton Javorka (2017)
Jozef Kšiňan (2017)
Marián Kukumberg (2018)
Štefan Pipa (2017)

Daniel Kuzmin (2018)


STRIEBORNÝ ODZNAK SOV

Vincent Lafko (2011) Natália Hejková (2014)
Ján Novák (2011) Branislav Slamka (2014)
Ján Terezčák (2011) Pavol Mlynár (2014)
Arpád Tarnóczy (2011) Ladislav Petrovič (2015)
Jozef Gӧnci (2012) Štefan Šlachta (2015)
Martina Moravcová (2012) Vladimír Revický (2015)
Ivan Cibák (2012) Milan Kručay (2015)
Ladislav Bottlík (2012) Boris Lukášik (2015)
Ján Gabryš (2012) Miroslav Rehák (2015)
Vladimír Hančík (2012) Peter Chudý (2016)
Tibor Sýkora (2013) Viliam Mjartan (2016)
Jozef Mikula (2013) Michal Staňo (2016)
Karol Mihok (2013) Felicitas Babušíková (2016)
Marián Kafka (2013) Ján Jánošdeák (2016)
Jozef Bazálik (2013) Ivan Jakubovič (2016)
Miroslav Haviar (2013) Peter Likér (2016)
Matej Spišiak (2016) Tomáš Grosmann (2017)
Marián Linder (2017) Ľubor Štark (2017)
Peter Tichý (2017)

Timotej Zuzula (2018)

Ivan Kováč (2018)


BRONZOVÝ ODZNAK SOV

Ivan Bubelíny (2011) Vladimír Revický (2011)
Olina Hanesová (2011) Dušan Bohňa (2011)
Jozef Ivan (2011) Viliam Ugróczy (2011)
Eduard Krištofovič (2011) Peter Tichý (2011)
Juraj Skladaný (2011) Florián Leitman (2011)
Dušan Šimočko st. (2011) Marián Grman (2012)
Ondrej Tadanai (2011) Ján Koštial (2012)
Alexander Vietor (2011) Ivan Kováč (2012)
Eugen Magda (2012) Juraj Sedlák (2012)
Alojz Martinček (2012) Martin Tešovič (2012)
Jozef Medvecký (2012) Jan Telensky (2012)
Vladimír Mihálik (2012) Ondrej Brúzik (2013)
Jozef Mokrý (2012) Ján Junger (2013)
Jaroslav Oršula (2012) Pavel König (2013)
Marcela Pavkovčeková (2012) Ivan Labanský (2013)
Július Regec (2012) Ladislav Mundil (2013)
Oto Sabo (2012) Eva Murková (2013)
Juraj Tóth (2012) Michal Staňo (2013)
Ondrej Vilner (2012) Tibor Vasiľko (2013)
Miloslav Benca (2012) Ján Volný (2013)
Pavel Anetta (2012) Stanislav Baluch (2014)
Jaroslav Burian (2014) Juraj Kadnár (2014)
Vladimír Kolář (2014) Vojtech Král (2014)
Daniel Kuzmin (2014) Félix Masár (2014)
Július Nyarjas (2014) Ivan Piaček (2014)
Štefan Sedláček (2014) Vladimír Slamka (2014)
Miroslav Stanovský (2014) Jozef Barmoš (2015)
Peter Burgár (2015) Nadežda Česalová (2015)
Ján Gregor st. (2015) Štefan Korpa (2015)
Alexander Lilge (2015) Rastislav Mezovský (2015)
Henrich Pelikán (2015) Peter Schlank (2015)
Jaroslav Klus (2016) Dušan Valent (2016)
Anton Gregor (2016) Eduard Krištofovič (2016)
Miroslav Martinák (2016) Ján Svrček (2016)
Gabriel Varga (2016) Jana Dukátová (2016)
Milan Cigáň (2016) Wilbert Recabarren (2016)
Roman Belička (2016) Denis Freudenfeld (2016)
Ľubomír Hagara st. (2016) Marián Tesárik (2016)
Peter Buček (2017) Július Černický (2017)
Dušan Gabáni (2017) Gabriela Hanuláková (2017)
Libor Charfreitag st. (2017) Imrich Kováč (2017)
Mária Marcibalová (2017) Dušan Sliva (2017)
Ján Štefánik (2017)

Branislav Antala (2018)

Ladislav Asványi (2018)

Eduard Čordáš (2018)

Ján Godál (2018)

Anton Hamran (2018)

Vladimír Hnáth (2018)

Eva Charfreitagová (2018)

Tomáš Kampmiller (2018)

Oľga Kyselovičová (2018)

Jan Liška (2018)

Ján Longa (2018)

Miroslav Luberda (2018)

Vladimír Mihočko (2018)

Dušan Moravčík (2018)

Ján Novotný (2018)

Imrich Ozorák (2018)

Daniel Pauko (2018)

Jozef Tománek (2018)

Dušan Ťažký (2018)

Ján Valach (2018)


MEDAILA SOV

Jerguš Bača (2011) Ľudmila Pěčová-Chmelíková (2012)
Attila Bátky (2011) Jana Dukátová (2012)
Iveta Bieliková (2011) Ľubomír Hagara (2012)
Milan Foľta (2011) Peter Gelle (2012)
Ján Klimko (2011) Martin Jankovec (2012)
Roman Kontšek (2011) Lucia Klocová (2012)
Juraj Ontko (2011) Matej Tóth (2012)
Valentina Popovová (2011) Samuel Piasecký (2012)
Pavol Szikora (2011) Renáta Jakubčáková-Hiráková (2013)
Gabriela Zamišková-Brosková (2011) Mikuláš Krnáč (2013)
Boris Lukášik (2011) Martina Luptáková-Gyurcsi (2013)
Ivan Bátory (2012) Ľudmila Melicherová (2013)
Mojmír Božík (2012) Róbert Ruffíni (2013)
Jaroslav Boroš (2012) Marián Vanderka (2013)
Miroslav Luberda (2012) Martin Bajčičák (2014)
Milan Jagnešák (2014) Jaroslav Jokeľ (2014)
Patrik Pollák (2014) Veronika Sabolová (2014)
Ľubomír Švajlen (2014) Marcel Blažo (2016)
Martin Modlitba (2016) Jozef Škvarek (2016)
Juraj Tužinský (2016)                                          Pavol Kopp (2016)
 Marcel Lomnický (2016) Peter Gelle (2016)                                                  
Jakub Grigar (2016) Katarína Beňušková-Lamrichová (2017)
Marta Pernišová-Pösová (2017)

Pavol Blažek (2018)

Ivona Fialková (2018)

Paulína Fialková (2018)

Jozef Ninis (2018)

Martin Tešovič (2017)
Terézia Poliaková (2018)

Alena Procházková (2018)

Petra Vlhová (2018)


PLAKETA SOV

František Gahér (2011) Anton Hamran (2013)
Dana Hagarová (2011) Miroslav Hazucha (2013)
Ján Mojžiš (2011) Libor Hodoň (2013)
Vladimír Mečiar (2011) Alexander Keppert (2013)
Vlasta Švikruhová (2011) Dušan Kutlík (2013)
Marta Pernišová-Pӧsová (2011) Jaroslav Lieskovský (2013)
Nadácia Orchidamos Slovakia (2011) Ivan Luknár (2013)
Jozef Daník (2012) Milan Mertoš (2013)
Ján Dulaj (2012) Ján Mokoš (2014)
Štefan Haberland (2012) Kamstav s.r.o., Martin (2014)
Jozef Kačica (2012) mesto Martin (2014)
Zdeněk Michna (2012) Jozef Tománek st. (2015)
Ján Svrček (2012) Tatiana Švecová (2015)
Zdenko Trebuľa (2012) Juraj Szunyog (2015)
Magistrát mesta Košice (2012) Zuzana Jakabová (2015)
Jurij Titov (2012) Vladimír Cibák (2015)
Ľubomír Kazimír (2012) Oľga Hajmássyová (2015)
Miroslav Wlachovský (2012) Ľubomír Kalečík (2015)
Ján Víťazka (2013) Miroslav Holienka (2015)
Milan Toman (2013) Gabriel Bárdos (2016)
Pavel Šteliar (2013) Michal Sýkora (2016)
Juraj Straka (2013) Dušan Čaplovič (2016)
Igor Sitár (2013) Richard Raši (2016)
Vojtech Potočný (2013) Ján Nosko (2017)
Ján Piaček (2013)

Ladislav Noskovič (2018)

Dušan Obuch (2013)

Branislav Prieložný (2018)

Milan Novosad (2013)

Pavol Tolnay (2018)

Ján Pečo I. (2018)
Milan Lajčiak (2018)

ZOSTÁVA DO Olympijských hier v Tokiu 2020

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X