Výročné ocenenia SOV

Výročné trofeje SOV sa udeľujú vždy za predošlý rok s platnosťou od roku 2003, Trofej
SOV od roku 2002. Cena Vladimíra Černušáka sa predtým volala Cena za olympijskú
výchovu. Cena Jána Popluhára mala v minulosti názvy Cena fair play predsedu SOV,
resp. Cena fair play SOVa v rokoch 2005 – 2009 Cena Radovana Kaufmana. Ostatné
ceny nesú súčasný názov od roku 2005. Od roku 2010 sú okrem Ceny Jána Popluhára
v platnosti ako nové ocenenia Cena Jána Mráza a cena Olympijský klub roka, od roku
2011 Cena Pavla Demitru. Za rok 2004 SOV žiadne výročné ceny neudelil.
 

TROFEJ SOV

(spočiatku to bolo ocenenie zväzu za mimoriadne športové výsledky, od roku 2006 je to
ocenenie významnej osobnosti za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a
prehlbovaní jeho vplyvu na šport a kultúru)

2002: Jacques Rogge, Vladimír Černušák
2003: Slovenský tenisový zväz
2005: Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode
2006: Patrick Hickey
2007: neudelená
2008: Slovenský strelecký zväz
2009: Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
2010: neudelená
2011: Věra Čáslavská
2012: neudelená
2013: Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR
2014: Medzinárodný maratón mieru Košice
2015: Slovenský krasokorčuliarsky zväz
2016: Matej Tóth
2017: Ivan Čierny
 

CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA

(ocenenie za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom
procese; predtým Cena za olympijskú výchovu)

2002: Naďa Česalová
2003: Dušan Noga
2004: neudelená
2005: Vincent Lafko
2006: Ján Grexa
2007: Gymnázium Pierra de Coubertin Piešťany
2008: Mária Húšťavová
2009: Otto Krajňák
2010: Viera Bebčáková
2011: neudelená
2012: Eva Murgáčová
2013: Eva Pavlíková
2014: Igor Machajdík
2015: Anton Javorka
2016: Marián Kafka
2017: neudelená
 

CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ

(ocenenie ženy za športové výsledky, aktivitu v športe a v olympijskom hnutí)

2003: Mária Jasenčáková
2005: Elena Kaliská
2006: Hana Töcziková
2007: Viera Bebčáková
2008: Zuzana Štefečeková
2009: Anna Pasiarová
2010: Katarína Ráczová
2011: Jana Palovičová
2012: Milada Nedavašková
2013: Janka Gantnerová
2014: Anastasia Kuzminová
2015: Angelika Révész
2016: Anna Blahutová-Droppová
          Jana Kuťková

2017: Veronika Velez Zuzulová


CENA PAVLA SCHMIDTA

(ocenenie za výkon roka v individuálnej olympijskej disciplíne)

2003: štvorkajak (R. Riszdorfer, M. Riszdorfer, Vlček, Bača)
2005: Dominik Hrbatý
2006: Radoslav Židek
2007: Michal Martikán
2008: Peter a Pavol Hochschornerovci
2009: futbalisti Slovenska
2010: Anastasia Kuzminová
2011: Peter a Pavol Hochschornerovci
2012: Zuzana Štefečeková
2013: Erik Varga
2014: Erik Vlček, Juraj Tarr
2015: štvorkajak (Myšák, Vlček, Tarr, Linka)
         Peter Sagan
         Erik Varga
         Matej Tóth

2016: Ladislav a Peter Škantárovci
2017: Peter Sagan
 

CENA ONDREJA NEPELU

(ocenenie pre mladého športovca do 23 rokov, u ktorého sa výrazne prejavila športová
perspektíva)

2003: Zuzana Štefečeková
2005: Zoltán Baláž
2006: Jana Dukátová
2007: Peter Velits
2008: Martin Halčin
2009: Matej Beňuš
2010: Filip Praj
2011: Peter Sagan
2012: Petra Vlhová
2013: Štvorkajak rýchlostných kanoistov v zložení Viktor Demin, Gábor Jakubík, Marek Krajčovič a Matej Michálek
2014: Michaela Pešková
2015: Jakub Grigar
2016: Andrej Málek
2017: Ján Volko
 

CENA JÁNA ZACHARU

(ocenenie trénera mládeže, ktorý dlhodobo aj aktuálne dosahuje prenikavé výsledky)

2003: Juraj Sedlák
2005: Štefan Štafen – Krčmár in memoriam
2006: Ladislav Polhammer
2007: Vladimír Hnáth
2008: Ivan Hiadlovský
2009: Vincent Kekeli
2010: Juraj Minčík
2011: Gustáv Jendek
2012: Martin Zvalo
2013: Tibor Hlavačka
2014: Ernest Bokroš
2015: Ivan Iľanovský
2016: Róbert Valuch
2017: Gejza Vass


CENA MIRA PROCHÁZKU

(ocenenie za aktuálne prenikavé dielo v oblasti literatúry a žurnalistiky, alebo za
celoživotnú propagáciu športu a olympizmu prostriedkami literatúry a publicistiky,
udeľuje sa od roku 2006)

2005: neudelená
2006: Ladislav Krnáč
2007: Igor Mráz
2008: Karol Polák
2009: Marián Šimo
2010: Rudolf Gallo a Jozef Kšiňan
2011: Tomáš Grosmann
2012: Ján Súkup
2013: Anton Zerer
2014: Stanislav Dutka
2015: Jozef Jarkovský
2016: Stanislav Ščepán
2017: Jozef Hrušovský


CENA LADISLAVA CHUDÍKA

(ocenenie za výtvarné, dramatické, hudobné, filmové alebo architektonické dielo,
propagujúce šport a olympizmus)

2003: neudelená
2005: Pavol Barabáš
2006: neudelená
2007: architekti športovej haly Poprad Aréna a mesto Poprad
2008: Ivan Patúc
2009: Stanislav Štepka
2010: Dušan Fischer
2011: neudelená
2012: Jozef Jankovič
2013: Igor Piačka
2014: Mojmír Vychodil
2015: Ivan Ostrochovský
2016: neudelená
2017: neudelená
 

CENA JÁNA MRÁZA

(ocenenie za významné aktivity v oblasti životného prostredia; udeľuje sa od roku 2010)

2010: Dagmar Rajčanová
2011: neudelená
2012: Olympijský klub Vysoké Tatry
2013: neudelená
2014: Benjamín Leitner
2015: ZŠ Emila Boleslava Lukáča, Šahy
2016: neudelená
2017: neudelená


CENA VINCENTA LAFKA - OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA

(ocenenie pre olympijský klub, ktorý vyvíja najvýraznejšie aktivity pri plnení úloh SOV
a v propagácii olympizmu; udeľuje sa od roku 2010, prvé dva roky nieslo ocenenie názov
Olympijský klub roka)

2010: Olympijský klub Košice
2011: Olympijský klub Žilina
2012: Olympijský klub Prievidza
2013: Olympijský klub Liptova
2014: Olympijský klub Spišská Nová Ves
2015: Olympijský klub Vysoké Tatry
2016: Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy
2017: Olympijský klub Michalovce


CENA PAVLA DEMITRU

(ocenenie za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii SR v spojení s vynikajúcimi
výkonmi; prvý rok sa udeľovalo len za reprezentáciu v kolektívnych športoch a v
tímových súťažiach)

2011: Žigmund Pálffy
2012: Martina Moravcová
2013: Miroslav Karhan
2014: Zuzana Žirková
2015: Daniela Hantuchová
2016: Veronika Velez Zuzulová
2017: Ján Ďurica


CENA BOHUMILA GOLIANA

(ocenenie pre tím za najhodnotnejší kolektívny výkon roka)

2012: družstvo mužov SR v ľadovom hokeji
2013: nudelená
2014: družstvo SR do 20 rokov v ľadovom hokeji
2015: družstvo futbalistov SR
2016: družstvo futbalistov SR do 21 rokov
2017:družstvo futbalistov SR do 21 rokov


CENA JÁNA POPLUHÁRA

(ocenenie za za propagáciu a presadzovanie čestného súťaženia, čin v duchu tolerancie a
fair play, alebo za celoživotné pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu – spočiatku
Cena fair play predsedu SOV, neskôr Cena fair play SOV, v rokoch 2005 – 2009 Cena
Radovana Kaufmana, od roku 2010 má súčasný názov)

1993:
Zuzana Poliačková (stolná tenistka) – za príkladný čin
Jozef Vengloš (futbalista, tréner a pedagóg) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

1994:
Zdeněk Šíbr (cyklistický tréner) – za príkladný čin
Ján Haspra (futbalista) – za príkladný čin
Věra Čamborová (plavecká trénerka) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

1995:
Bohuslav Ďurčák a Jozef Vonšák (futbalisti) – za príkladný čin
Ján Popluhár (futbalista) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play
Ondrej Cibák (vodný slalomár a funkcionár) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play
Jan Matocha (rýchlostný kanoista a tréner) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

1996:
Michal Kunic (triatlonista) – za príkladný čin
Martin Gregor (hádzanár a tréner) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

1997:
Ladislav Béreš a Milan Tabak (futbalisti) – za príkladný čin
Alexander Inczédi (džudista) – za príkladný čin
Vojtech Kocsis (masér) – za príkladný čin
Radoslav Prídala (cyklista) – za príkladný čin
Miroslav Schneider (futbalový rozhodca) – za príkladný čin
Pavol Safko (pedagóg, tréner a funkcionár) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

1998:
Vladimír Martaus (futbalový tréner) – za príkladný čin
Ladislav Kačáni (futbalista, pedagóg a tréner) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

1999:
Milan Kriššák (horolezec) – za príkladný čin
Ivan Horvát (futbalista) – za príkladný čin
Miroslav Ondrušík (futbalista) – za príkladný čin
Titus Buberník (futbalista a tréner) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

2000:
Pavol Demitra (hokejista) – za príkladný čin
Eleg Jakubička (futbalista) – za príkladný čin
Michal Pšenko (lyžiar) – za príkladný čin
Hilda Múdra (krasokorčuliarska trénerka) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

2001:
Róbert Švehla (hokejista) – za príkladný čin
Gabriel Zelenay (rozhlasový reportér, funkcionár) – za propagáciu fair play

2002:
vzhľadom na rozsiahle zmeny v kolégiu Klubu fair play SOV sa ocenenia neudeľovali

2003:
Ivan Bubelíny (atletický funkcionár) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play
Peter Buček (rozhlasový reportér) – za propagáciu fair play

2004:
Marcel Pavlík (futbalista) – za príkladný čin
Štefan Daňo (atletický funkcionár) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play
Dušan Čikel (atlét a funkcionár) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

2005:
Martin Gablík a Rudolf Bošjak (horolezci) – za príkladný čin
Katarína Brandoburová in memoriam (atlétka a funkcionárka) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play
Stanislav Seman (futbalista) – za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

2006:
Tomáš Pitoňák (hráč curlingu) – za príkladný čin
Marek Ujlaky (futbalista) – za príkladný čin
Ján Čapkovič (futbalista, tréner a funkcionár) - za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

2007:
Jaroslav Katriňák (motocyklista) - za čin v duchu tolerancie a fair play
Florián Leitman (všestranný športovec, tréner, funkcionár a rozhodca) - za celoživotné
pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu

2008:
Bohumil Golian (volejbalista) - za celoživotné pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu

2009:
Július Kozma in memoriam - za celoživotné pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu

2010:
Anton Švajlen (futbal) - za celoživotné pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu

2011:
Ladislav Šesták (hádzaná) - za celoživotné pôsobenie v súlade s princípmi humanizmu

2012:
Anton Urban (futbalista, tréner a funkcionár) - za celoživotné vystupovanie v duchu fair play

2013:
Tomáš Slovák (hokejista) - za príkladný čin

2014:
Ivan Čierny (atlét, tréner a funkcionár) - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play

2015:
Ján Michalko (športový lekár) - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play

2016:
Peter Mráz (vodný slalom) - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play

2017:
Miroslav Šatan (ľadový hokej) - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play

2018:
Michal Buček (triatlon) - za príkladný čin

ZOSTÁVA DO Olympijských hier v Tokiu 2020

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partner

Dodávatelia

Mediálni partneri

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenie cookies.
Súhlasím X