Orgány SOV

Valné zhromaždenie SOV

Najvyšší orgán Slovenského olympijského výboru je valné zhromaždenie. Je tvorené členmi SOV (v súčasnosti ich je 74), ktorí sú uvedení v podsekcii Členovia a čestní členovia SOV.
 

Prezident

František CHMELÁR
Prezident SOV
 

viceprezidenti

Ľubor HALANDA
viceprezident SOV pre letné športy
Igor NEMEČEK
viceprezident SOV pre zimné športy
Vladimír MILLER
viceprezident SOV pre olympizmus
 

Členovia výkonného výboru SOV

Branislav DELEJ Daniel LÍŠKA Jozef GÖNCI
(člen ex officio)
Ľubor ŠTARK
Peter KORČOK Zdenko KRÍŽ Jozef JURÁŠEK Danka BARTEKOVÁ
(členka ex officio -
členka MOV)
 

Dozorná rada SOV

Marián KUKUMBERG
predseda DR SOV
(na rokovaniach VV SOV sa zúčastňuje s poradným hlasom)
Milan JAGNEŠÁK
člen dozornej rady za komisiu športovcov SOV
Ján MIŽÚR
člen dozornej rady

Marián LINDER
člen dozornej rady
   
 

Ďalší funkcionári s právom zúčastňovať sa na rokovaniach VV SOV s poradným hlasom

Jozef LIBA
generálny sekretár SOV
Vladimír ČERNUŠÁK
čestný predseda
 

 

XXIII. ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY Pchjongčchang 2018 (9. – 28. februára 2018)

Exkluzívny partner

  Generálny partner

   Hlavní partneri

    Automobilový partner

    Logistický partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri