Orgány SOV

Výkonný výbor

Najvyšší orgán Slovenského olympijského výboru je valné zhromaždenie. Je tvorené členmi SOV, ktorí sú uvedení v podsekcii Členovia a čestní členovia SOV.
 

Prezident

Anton SIEKEL
Prezident SOV
 

viceprezidenti

Peter KORČOK
viceprezident SOV
Zdenko KRÍŽ
viceprezident SOV
Jozef GÖNCI
viceprezident SOV
 

Členovia výkonného výboru SOV

Monika ŠIŠKOVÁ Jozef JURÁŠEK Matej TÓTH
(člen ex officio)
Daniel LÍŠKA
Robert PETRISKA Marián VANDERKA Ľubor HALANDA Danka BARTEKOVÁ
(členka ex officio -
členka MOV)
 

Dozorná rada SOV

Ján MIŽÚR
predseda DR SOV
(na rokovaniach VV SOV sa zúčastňuje s poradným hlasom)
Milan JAGNEŠÁK
člen dozornej rady za komisiu športovcov SOV
Ján KARŠŇÁK
člen dozornej rady
 

Ďalší funkcionári s právom zúčastňovať sa na rokovaniach VV SOV s poradným hlasom

Jozef LIBA
generálny sekretár SOV
František CHMELÁR
čestný prezident
 

Poradný orgán prezidenta SOV

Mária Mračnová František Chmelár Vladimír Miller

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri