Zloženie pléna SOV

(aktuálny stav k 12. aprílu 2017)

SOV má v súčasnosti 68 členov – právnických osôb a 12 členov – fyzických osôb, ktorí polu disponujú 112 hlasmi. Členovia z radov fyzických osôb sú: prezident SOV, členka MOV (zároveň členka výkonného výboru SOV ex officio), 5 delegovaní členovia komisie športovcov SOV (jeden zástupca komisie je delegovaný do výkonného výboru SOV ako jeho člen ex officio) a 5 z radov významných osobností olympijského hnutia a športu na Slovensku.

Národné federácie olympijských športov, ktorých šport v zmysle čl. 45 Olympijskej charty a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto pravidlu riadi jedna medzinárodná športová federácia, majú na valnom zhromaždení SOV po dva hlasy. Týka sa to spolu 35 federácií, ktoré tak disponujú dovedna 70 hlasmi.

V dvoch olympijských športoch je na Slovensku situácia, že šport riadený jedinou medzinárodnou federáciou má na Slovensku dva zväzy, riadiace rôzne odvetvia tohto jedného olympijského športu. Ide o slovenské federácie krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania (medzinárodne zastrešené ISU), resp. bejzbalu a softbalu (medzinárodne zastrešené WBSC). Tieto federácie majú na valnom zhromaždení SOV po jeden hlas, čiže spolu 4 hlasy.

Všetci ostatní členovia SOV – fyzické aj právnické osoby – majú po jednom hlase, čiže spolu 37 hlasov.

Celé 80-členné plénum SOV v súčasnosti disponuje dovedna 112 hlasmi. Spolu 74 hlasov majú zväzy olympijských športov. Ďalších 5 hlasov majú členovia komisie športovcov. Zväzy olympijských športov (resp. ich delegáti) a delegovaní členovia komisie športovcov SOV spoločne s prezidentom SOV a s členkou MOV tvoria tzv. olympijskú väčšinu (definovanú v Stanovách SOV), ktorá disponuje 81 hlasmi. Spoločne s ďalšími 9 členmi výkonného výboru SOV majú všetci členovia, tvoriaci olympijskú väčšinu, výhradné právo hlasovať o otázkach týkajúcich sa priamo olympijských hier.


AKTUÁLNY ZOZNAM ČLENOV SOV AJ S POČTOM HLASOV

PREZIDENT SOV

(má individuálny mandát; vo VZ SOV má 1 hlas)
Anton SIEKEL
 

ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 39)

Olympijské športové federácie, ktoré majú po 2 hlasy (spolu 35 federácií):

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 35 olympijských športových federácií, z ktorých každú zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 2 hlasy – spolu majú vo VZ SOV 70 hlasov)
Olympijské športové federácie, ktoré majú po 1 hlase (spolu 4 federácie):
(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 4 olympijské športové federácie, z ktorých vždy po dve zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 4 hlasy)

ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 13)

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každá federácia má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 13 hlasov)

ČLENOVIA SOV - ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE (spolu 13)

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 13 hlasov)

ČLEN SOV ex officio - člen MOV (1)

(má individuálny mandát; vo VZ SOV má 1 hlas)
Danka BARTEKOVÁ


ČLENOVIA SOV - OSOBNOSTI OLYMPIJSKÉHO HNUTIA A ŠPORTU (spolu 5)

(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený do konca olympijského cyklu 2016 - 2019; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 5 hlasov)
 • Michal MARTIKÁN
 • Mária JASENČÁKOVÁ
 • Miroslav LUBERDA
 • Janka STAŠOVÁ
 • Jozef STÜMPEL

ČLENOVIA SOV - OLYMPIONICI Z KOMISIE ŠPORTOVCOV SOV (spolu 5)

(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený na 4 roky od zvolenia do komisie športovcov SOV; komisia na každé VZ SOV deleguje 5 zástupcov spomedzi svojich 9 členov; každý z týchto členov, delegovaný komisiou na VZ SOV, má po 1 hlase – spolu majú 5 hlasov)

Aktuálny zoznam členov komisie športovcov SOV, z ktorých 5 môžu zastupovať komisiu na VZ SOV.

ZOSTÁVA DO XXIII. zimných olympijských hier v Pjongčangu

Exkluzívny partner

  Generálny partner

   Hlavní partneri

    Automobilový partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri