Zloženie pléna SOV

(aktuálny stav k 8. júnu 2017)

SOV má v súčasnosti 66 členov – právnických osôb a 12 členov – fyzických osôb, ktorí polu disponujú 114 hlasmi. Členovia z radov fyzických osôb sú: prezident SOV, členka MOV (zároveň členka výkonného výboru SOV ex officio), 5 delegovaní členovia komisie športovcov SOV (jeden zástupca komisie je delegovaný do výkonného výboru SOV ako jeho člen ex officio) a 5 z radov významných osobností olympijského hnutia a športu na Slovensku.

Národné federácie olympijských športov, ktorých šport v zmysle čl. 45 Olympijskej charty a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto pravidlu riadi jedna medzinárodná športová federácia, majú na valnom zhromaždení SOV po dva hlasy. Týka sa to spolu 36 federácií, ktoré tak disponujú dovedna 72 hlasmi.

V dvoch olympijských športoch je na Slovensku situácia, že šport riadený jedinou medzinárodnou federáciou má na Slovensku dva zväzy, riadiace rôzne odvetvia tohto jedného olympijského športu. Ide o slovenské federácie krasokorčuľovania a rýchlokorčuľovania (medzinárodne zastrešené ISU), resp. bejzbalu a softbalu (medzinárodne zastrešené WBSC). Tieto federácie majú na valnom zhromaždení SOV po jeden hlas, čiže spolu 4 hlasy.

Všetci ostatní členovia SOV – fyzické aj právnické osoby – majú po jednom hlase, čiže spolu 38 hlasov.

Celé 78-členné plénum SOV v súčasnosti disponuje dovedna 114 hlasmi. Spolu 76 hlasov majú zväzy olympijských športov. Ďalších 5 hlasov majú členovia komisie športovcov. Zväzy olympijských športov (resp. ich delegáti) a delegovaní členovia komisie športovcov SOV spoločne s prezidentom SOV a s členkou MOV tvoria tzv. olympijskú väčšinu (definovanú v Stanovách SOV), ktorá disponuje 83 hlasmi. Spoločne s ďalšími 9 členmi výkonného výboru SOV majú všetci členovia, tvoriaci olympijskú väčšinu, výhradné právo hlasovať o otázkach týkajúcich sa priamo olympijských hier.


AKTUÁLNY ZOZNAM ČLENOV SOV AJ S POČTOM HLASOV

PREZIDENT SOV

(má individuálny mandát; vo VZ SOV má 1 hlas)
Anton SIEKEL
 

ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 40)

Olympijské športové federácie, ktoré majú po 2 hlasy (spolu 36 federácií):

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 36 olympijských športových federácií, z ktorých každú zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 2 hlasy – spolu majú vo VZ SOV 72 hlasov)
Olympijské športové federácie, ktoré majú po 1 hlase (spolu 4 federácie):
(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; 4 olympijské športové federácie, z ktorých vždy po dve zastrešuje jedna medzinárodná federácia, má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 4 hlasy)

ČLENOVIA SOV - ŠPORTOVÉ FEDERÁCIE NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV (spolu 13)

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každá federácia má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 13 hlasov)

ČLENOVIA SOV - ĎALŠIE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE (spolu 13)

(vo valnom zhromaždení SOV ich zastupuje delegovaný reprezentant, ktorý sa môže obmieňať; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 13 hlasov)

ČLEN SOV ex officio - člen MOV (1)

(má individuálny mandát; vo VZ SOV má 1 hlas)
Danka BARTEKOVÁ


ČLENOVIA SOV - OSOBNOSTI OLYMPIJSKÉHO HNUTIA A ŠPORTU (spolu 5)

(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený do konca olympijského cyklu 2016 - 2019; každý z týchto členov má po 1 hlase – spolu majú na VZ SOV 5 hlasov)
 • Michal MARTIKÁN
 • Mária JASENČÁKOVÁ
 • Miroslav LUBERDA
 • Janka STAŠOVÁ
 • Jozef STÜMPEL

ČLENOVIA SOV - OLYMPIONICI Z KOMISIE ŠPORTOVCOV SOV (spolu 5)

(sú členovia SOV ako fyzické osoby, pričom ich mandát je časovo ohraničený na 4 roky od zvolenia do komisie športovcov SOV; komisia na každé VZ SOV deleguje 5 zástupcov spomedzi svojich 9 členov; každý z týchto členov, delegovaný komisiou na VZ SOV, má po 1 hlase – spolu majú 5 hlasov)

Aktuálny zoznam členov komisie športovcov SOV, z ktorých 5 môžu zastupovať komisiu na VZ SOV.

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri

      Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
      Viac informácií...
      Súhlasím