Uznesenia výkonného výboru Slovenského olympijského výboru v roku 2016

Uznesenia výkonného výboru Slovenského olympijského výboru v roku 2016

 
249. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava, 14. januára 2016
 
VV SOV schválil:
 • Zloženie výpravy na II. ZOH mládeže v Lillehammeri 2016 nasledovne: VEDENIE VÝPRAVY - vedúci výpravy: Jozef Gönci, zástupca vedúceho: Roman Hanzel, lekár: Branislav Delej, fyzioterapeut-masér: Roman Jánoška, tlačový atašé: Mojmír Gaško, MLADÁ AMBASÁDORKA: Jana Gantnerová, ĽADOVÝ HOKEJ – DRUŽSTVO DIEVČAT, športovkyne (17): Simona Ležovičová, Klaudia Kleinová, Diana Vargová, Nina Kučerková, Sylvia Maťašová, Laura Šulíková, Paula Cagáňová, Zuzana Majeríková, Alexandra Čorňáková, Kinga Horváthová, Patrícia Ágoštonová, Michaela Hájniková, Lívia Kubeková, Barbora Koyšová, Nikola Rumanová, Dominika Sedláková, Andrea Rišianová, hlavný tréner: Andrej Schöber, asistent trénera: Tomáš Pšenka, manažérka tímu: Ľubomíra Kožanová, lekárka: Mária Šišková, fyzioterapeut-masér: Ľubomír Baka, ĽADOVÝ HOKEJ – SÚŤAŽ ZRUČNOSTÍ, športovci (2): Sebastian Čederle, Martina Fedorová, SÁNKOVANIE - športovci (4): Richard Gavlas, Tomáš Vaverčák, Matej Zmij, Katarína Šimoňáková, tréneri: Walter Marx ml., Jozef Škvarek, BIATLON - športovci (4): Matej Lepeň, Miroslav Pavlák, Henrieta Horvátová, Veronika Haidelmeierová, tréneri a servismani: Peter Kazár, Jaroslav Kamenský, ALPSKÉ LYŽOVANIE - športovci (2): Henrich Katrenič, Tereza Jančová, tréneri a servismani: Anton Boris, Milan Pošta, BEŽECKÉ LYŽOVANIE - športovci (2): Ján Mikuš, Zuzana Šefčíková, tréner: Michal Malák, servismani: Juraj Brugoš, Katarína Liptáková, BOBY - športovec (1): Jakub Čierník, tréner: Martin Tešovič, KRASOKORČUĽOVANIE - športovkyňa (1): Alexandra Hagarová, tréner: Miroslav Bokor. HOSTIA SOV: František Chmelár, Jozef Liba, Igor Nemeček.
 • Zloženie pracovných skupín na rok 2016 nasledovne: Úpravy Stanov SOV (a ďalších noriem) z titulu nového zákona o športe a zmien v Olympijskej charte, Z: Chmelár, Nemeček, Liba, Souček, Úpravy programov SOV z titulu zmien v smernici MŠ VVaŠ SR o ŠTM, o SVŠ rezortov,  boji proti dopingu, atď., Z: Halanda, Korčok, Delej, Buček, Agenda 2020 v oblasti starostlivosti o športovcov, Z: Barteková, Gönci, Delej, Demeter, Agenda 2020 v oblasti „good governance“ v spolupráci so zväzmi a zložkami SOV, Z: Kríž, Líška, Štark, Jurášek, P. Gantnerová, Agenda 2020 v oblasti trvale udržateľného rozvoja, kultúry, olympijskej výchovy, hodnôt a sociálnej integrity, Z: Miller, Ráczová, Letenayová, Motolíková.
 • Dodatočne ZPC č. 1 a 2 podľa návrhu predloženého J. Libom, riadne ZPC č. 1 - 5 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Princíp, že peniaze na všetky ZPC sa budú vyplácať výlučne v eurách a aj vyúčtovanie ZPC sa bude realizovať len v eurách.
 
VV SOV zobral na vedomie:
 • Informácie P. Korčoka a B. Deleja o príprave na OH v Riu de Janeiro.
 • Harmonogram podujatí oddelenia olympizmu na I. polrok 2016 predložený V. Millerom a informáciu F. Chmelára o Fashion Show 27. apríla v Bratislave.
 • Informáciu J. Libu, že Európska komisia v Košiciach 10. septembra slávnostne otvorí Európsky týždeň športu.
 • Informáciu V. Millera o zasadnutí múzejnej rady SOV - SOŠM v januári 2016.
 • Informácie Z. Kríža o príprave vykonávacích vyhlášok k zákone o športe.
 
VV SOV uložil:
 • Športovej rade SOV urýchlene sa zaoberať riešením problému okolo dofinancovania odmien za OH/ZOH, ako aj vracania odmien a poskytnutých dotácií v prípade dodatočného dopingového nálezu športovca na OH/ZOH (Z: Halanda, Buček, T: 31. 3. 2016).
 
 
 
250. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava, 25. februára 2016
 
VV SOV schválil:
 • Hodnotenie účasti výpravy SR na ZOHM 2016 v Lillehammeri, predložené J. Gӧncim.
 • Plán práce SOV – Slovenského olympijského a športového múzea na rok 2016, predložený Z. Letenayovou.
 • S pripomienkami návrh Štatútu Národného pamätníka olympionikov v Martine, predložený Z. Letenayovou.
 • Návrh na udelenie výročnej trofeje MOV Šport a inovácie mestu Košice.
 • Udelenie výročných trofejí SOV za rok 2015 nasledovne: Trofej SOV – Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Cena Vladimíra Černušáka – Anton Javorka, Cena Matyldy Pálfyovej – Angelika Révész, Cena Pavla Schmidta – štvorkajak (Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka), Peter Sagan, Matej Tóth, Erik Varga, Cena Ondreja Nepelu – Jakub Grigar, Cena Jána Zacharu – Ivan Iľanovský, Cena Mira Procházku – Jozef Jarkovský, Cena Ladislava Chudíka – Ivan Ostrochovský, Cena Jána Mráza – Základná škola E. B. Lukáča Šahy, Cena Vincenta Lafka – olympijský klub roka – OK Vysoké Tatry, Cena Pavla Demitru – Daniela Hantuchová, Cena Bohumila Goliana – reprezentačný tím futbalistov SR, Cena Jána Popluhára – Ján Michalko.
 • Návrhy na prijatie za čestných členov SOV na 49. VZ SOV: Viera Bebčáková, Walter Marx st., Katarína Ráczová.
 • Udelenie vyznamenaní SOV nasledovne: Zlatý odznak SOV – Árpád Tarnóczy, Strieborný odznak SOV – Viliam Mjartan, Michal Staňo, Felicitas Babušíková, Ján Jánošdeák, Bronzový odznak SOV – Jaroslav Klus, Dušan Valent, Anton Gregor, Plaketa SOV – Dušan Čaplovič, Richard Raši, Michal Sýkora, Gabriel Bárdos, Medaila SOV – Jozef Škvarek, Čestné uznanie SOV – Boris Hovorka, Marián Bystričan, Ján Tichý, Milan Slovák, Juraj Sýkora, Ján Hanák, Jana Kiselová, Vladislav Lahoda, Jozef Pollák.
 • Udelenie ocenení Klubu fair play SOV nasledovne: Cena KFP SOV za celoživotné pôsobenie v duchu fair play – Tibor Smatušík, Igor Liba, Milutín Černák, Cena KFP SOV za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play – Ján Grexa, Diplom KFP SOV za celoživotné pôsobenie v duchu fair play – Ján Eremiáš, Imrich Gál, Diplom KFP SOV za  príkladný čin v duchu fair play – Milan Vida, Adam Binda, Vladimír Babic.
 • Návrh na ocenenie Sebastiána Čederleho Cenou Piotra Nurowského, ktorú udeľujú EOV.
 • Dodatočne ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom, riadne ZPC č. 1 – 3 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Negatívne stanovisko SOV k návrhu IIHF na uhradenie nákladov na letenky slovenských hráčov NHL na ZOH 2018 v Pjongčangu a na ich  poistky.
 
VV SOV zobral na vedomie:
 • Informáciu P. Korčoka o príprave na Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro.
 • Písomné informácie o olympijských súťažiach SOV 2016 a o finále medzinárodnej vedomostnej súťaže stredoškolákov o olympizme 13. februára v Budapešti.
 • Písomné informácie o olympijských súťažiach SOV 2016 a o finále medzinárodnej vedomostnej súťaže stredoškolákov o olympizme 13. februára v Budapešti.
 
 
251. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava, 17. marca 2016
 
VV SOV schválil:
 • Návrh programu 49. VZ SOV, navrhnutý F. Chmelárom, nasledovne: 1. Otvorenie – Chmelár, 2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOV – Chmelár, 3. Schválenie programu 49. VZ SOV, zápisnice zo 48. VZ SOV a rokovacieho poriadku - Chmelár ,4. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie – Chmelár, 5. Prijatie čestných členov SOV – Chmelár, 6. Udeľovanie vyznamenaní a ocenení SOV – Liba, 7. Správa prezidenta SOV – Chmelár, 8. Správa generálneho sekretára SOV – Liba, 9. Prestávka, 10. Hodnotenie účasti SR na II. ZOHM v Lillehammeri – Gönci, 11. Informácia o príprave účasti SR na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro – Korčok, 12. Diskusia, 13. Správa o hospodárení SOV v r. 2015 – Gantnerová, 14. Informácia zo správy audítora – Gantnerová, 15. Správa DR SOV – Kukumberg, 16. Schválenie rozpočtu SOV na rok 2016 – Gantnerová, 17. Správa SOM, a.s., za rok 2015 – Líška, 18. Správa DR SOM, a.s.,  za rok 2015 – Štark, 19. Správa Nadácie SOV za rok 2015 – Siekel, 20. Návrh na úpravu Stanov SOV – Liba, 21. Diskusia, 22. Správa mandátovej komisie, 23. Správa návrhovej komisie, 24. Záver – Chmelár.
 • S pripomienkami návrh na zmenu Stanov SOV na 49. VZ SOV, predložený J. Libom.
 • Návrh na prijatie Juraja Bobulu za čestného člena SOV na 49. VZ SOV.
 • Udelenie ďalších vyznamenaní SOV nasledovne: Zlatý odznak SOVStrieborný odznak SOV – Ivan Jakubovič, Peter Chudý, Bronzový odznak SOV – Eduard Krištofovič, Miroslav Martinák, Ján Svrček, Gabriel Varga, Medaila SOV – Marcel Blažo, Martin Modlitba.
 • Návrh rozpočtu SOV na rok 2016, predložený J. Gantnerovou.
 • Osnovu správy o činnosti SOV za olympijský cyklus 2013 – 2016 nasledovne: Správa o činnosti – kapitoly: I. Vonkajšie vzťahy Slovenského olympijského výboru – Liba, P. Gantnerová, Souček, II. Športová činnosť a programy SOV – Halanda, Nemeček, Gӧnci, Delej, Buček, Demeter, Hanzel, III. Oblasť rozvoja olympizmu – Miller, Motolíková, Remiašová, IV. Mediálna, publikačná a edičná činnosť SOV – Kríž, Souček, Gaško, V. Slovenské olympijské a športové múzeum (r. 2015 a 2016) – Letenayová, VI. Hospodárenie Slovenského olympijského výboru – J. Gantnerová, Lednická, VII. Činnosť Nadácie  SOV – Siekel, Feketeová, VIII. Správa o činnosti dozornej rady SOV – Kukumberg, IX. Slovenská olympijská marketingová, a.s. – Líška, Liba, Gažová. Prílohy: 1 Členovia SOV v uplynulom olympijskom cykle – Špinerová, Souček, 2 Výkonný výbor, dozorná rada a sekretariát SOV – Souček, 3 Orgány a sekretariát Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s. – Gaško, 4 Valné zhromaždenia SOV v uplynulom olympijskom cykle – Souček, 5 Zasadnutia výkonného výboru SOV v uplynulom olympijskom cykle – Souček, 6 Zloženie rád, zložiek a komisií SOV a Nadácie SOV – Souček, 7 Najvyššie medzinárodné vyznamenania a ocenenia pre predstaviteľov slovenského olympijského hnutia v období 2013 – 2016 – Špinerová, 8 Výročné ocenenia SOV udelené za obdobie rokov 2012 – 2015 – Špinerová, 9 Čestné tituly a vyznamenania SOV udelené v olympijskom cykle 2013 – 2016 – Špinerová.
 • ZPC č. 1 – 4 podľa návrhu predloženého J. Libom a doplneného B. Delejom.
 
VV SOV zobral na vedomie:
 • Správu J. Libu z jeho februárovej návštevy dejiska ZOH 2018 Pjongčangu.
 • Informáciu F. Chmelára o programe Európskej únie s názvom Sport Management Training Programme, určenom pre ženy.
 • Informáciu J. Libu o Slovenskom dome počas OH 2016 v Riu de Janeiro.252. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava, 14. apríla 2016

 
VV SOV schválil:
 • Návrh F. Chmelára na nasledovné zloženie mandátovo-návrhovej komisie 49. VZ SOV: predseda Jozef Jurášek, členovia Jaroslav Holeša a Ľubomír Chripko, náhradníci Janka Stašová a Juraj Kula.
 • Návrh J. Libu, aby vzhľadom na skutočnosť, že ešte nebol ukončený externý audit, správu o hospodárení SOV za rok 2015 49. VZ SOV len zobralo na vedomie a aby ju schvaľovalo až 50. VZ SOV dňa 8. júla 2016.
 • ZPC č. 1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Udelenie statusu tréningového strediska SOV športovému komplexu X Bionic Sphere v Šamoríne-Čilistove.
 • Predloženie návrhu na prijatie Slovenského hnutia špeciálnych olympiád do SOV na 49. VZ SOV.
 
VV SOV zobral na vedomie:
 • Diskusiu o Programovom vyhlásení vlády SR a o uplatňovaní Zákona o športe.
 • Kontrolu úloh zo 48. VZ SOV.
 • Informáciu J. Gantnerovej o hospodárení SOV za rok 2015.
 • Informácie P. Korčoka a J. Libu o príprave na Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro.
 • Informácie V. Millera o príprave slovenskej olympijskej Štafety Rio 2016 a o príprave Olympijských festivalov Slovenska 2016.
 • Informáciu V. Millera o online vedomostnej súťaži o olympizme pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.
 • Informáciu V. Millera o májovom autobusovom zájazde olympijských klubov a ďalších subjektov rady olympizmu do Lausanne.
 • Informáciu J. Libu o golfovom turnaji Slovak Golf Olympic Challenge 10. mája 2016 v Šajdíkových Humenciach.
 


253. zasadnutie výkonného výboru SOV, Šamorín-Čilistov,  12. mája 2016

 
VV SOV schválil:
 • Kontrolu úloh z 252. zasadnutia VV SOV, ktorú vykonal J. Liba.
 • S pripomienkou zápis z 252. zasadnutia VV SOV.
 • Zmenu termínu 254. zasadnutia VV SOV na 30. júna 2016.
 • Vyslanie členov VV SOV J. Gӧnciho, J. Jurášeka, Ľ. Štarka a Z. Kríža ako hostí SOV na OH v Riu de Janeiro v termíne 13. – 22. 8. 2016.
 • Vyslanie olympioničiek Evy Šuranovej a Márie Ďurišinovej ako hostí SOV na OH v Riu de Janeiro v termíne 13. – 22. 8. 2016.
 • Pridelenie niektorých súčastí oblečenia slovenskej výpravy na OH v Riu de Janeiro slovenským zástupcom medzinárodných športových federácií.
 • ZPC č. 1 - 3 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Doplnenie správnej rady Nadácie SOV o Katarínu Ráczovú a Ľubomíra Višňovského.
VV SOV zobral na vedomie:
 • Diskusiu o 49. VZ SOV a problémoch súvisiacich s aplikáciou Zákona o športe do stanov a práce športových spolkov.
 • Informácie V. Millera o priebehu slovenskej olympijskej Štafety Rio 2016.
 • Informáciu P. Korčoka o príprave na Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro.
 • Informáciu J. Libu o príprave Slovenského domu v Riu de Janeiro, jeho celkového využitia a zabezpečenia.
 • Informáciu B. Deleja o právnom stanovisku P. Sepešiho k problému konfliktu záujmov v prípade B. Deleja ako člena VV SOV a zároveň štatutára spoločnosti Sportmed, s.r.o., ktorá dodáva služby pre SOV.
 • Informáciu F. Chmelára o prijatí delegácie SOV prezidentom MOV Th. Bachom 28. 9. 2016 v sídle MOV v Lausanne.
 • Informáciu P. Korčoka o premiére obnoveného atletického mítingu P – T – S, ktorá bude 4. júna 2016 na novom atletickom štadióne X-Bionic Resortu v Šamoríne-Čilistove.
VV SOV uložil:
 • Členom VV SOV zaslať na sekretariát SOV svoje kľúčové pripomienky k Zákonu o športe aj k dotačnému vzorcu na účel prípravy listu SOV ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR. (Z: členovia VV SOV, T: 30. 05. 2016)254. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava,  28. júna 2016

 
VV SOV schválil:
 • Návrh na zloženie mandátovej a návrhovej komisie 50. VZ SOV - predseda Ľubor Halanda, členovia Darina Kubeková, Juraj Celler, náhradníci Zdenko Kríž, Alica Packová.
 • Návrh Rokovacieho poriadku 50. VZ SOV.
 • Návrh nominácie na Hry XXXI. olympiády v podobe, ako ho predložil P. Korčok a aká bude predložená na schválenie aj na 50. VZ SOV.
 • Disciplinárnu komisiu SOV na Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro v zložení: predseda František Chmelár, členovia Peter Korčok, Jozef Liba, Branislav Delej, Danka Barteková (za športovcov) a Robert Orokocký, resp. Radovan Šimočko (za trénerov).
 • Na skladanie sľubu výpravy SR na Hry XXXI. olympiády do rúk prezidenta SR strelca Erika Vargu a lukostrelkyňu Alexandru Longovú.
 • Za vlajkonosičku slovenskej výpravy na slávnostnom otvorení Hier XXXI. olympiády strelkyňu Danku Bartekovú.
 • Sprievodné osoby, ktoré SOV vysiela na Hry XXXI. olympiády mimo oficiálnej výpravy, aj zoznam súčastí výstroja výpravy, ktorý dostanú od SOV – na základe podkladu predloženého J. Libom.
 • Zoznam súčastí výstroja výpravy, ktoré dostanú slovenskí akreditovaní zástupcovia medzinárodných športových federácií aj médií na OH v Riu de Janeiro od SOV.
 • Zloženie nominačnej komisie Národného pamätníka olympionikov: František Chmelár, Mária Ďurišinová, Peter Korčok, Zdenka Letenayová, Michal Martikán.
 • Dodatočne ZPC č. 1 a riadne ZPC č. 1 - 10 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Plán práce VV SOV na II. polrok 2016 nasledovne: 8.september - hodnotenie účasti SR na Hrách XXXI. olympiády 2016 v Riu de Janeiro (Korčok), otvorenie Európskeho týždňa športu v Košiciach (Liba), príprava zasadnutia VV EOV v Bratislave (Chmelár), 6. alebo 13. október - informácia o príprave na ZOH v Pjongčangu (Buček), informácia o príprave na Z – EYOF v Erzurume, Informácia Nadácie SOV (Siekel), príprava 51. VZ SOV (Chmelár), letný EYOF 2021 Košice (Liba), 10. november -  príprava 51. VZ SOV (Chmelár), informácia z VZ EOV v Minsku a z VZ ANOV v Dauhe (Chmelár).
 • Stanovenie uzávierky podávania kandidatúr do orgánov SOV pred novembrovými voľbami na 51. VZ SOV do 11. 11. 2016.
 • Návrh športovej rady SOV na štipendistov OS MOV k ZOH 2018 v Pjongčangu: sánkovanie – 2 športovci (zväz musí vybrať 2 z 5 navrhnutých), biatlon – 2 športovci (zväz musí vybrať 2 zo 4 navrhnutých), akrobatické lyžovanie – Stromková, snoubording – K. Medlová a Jaroš, zjazdové lyžovanie – Adam Žampa (ten už bol schválený dávnejšie) a Andreas Žampa, krasokorčuľovanie – Rajičová (musí však podať prihlášku).
VV SOV zrušil:
 • Uznesenie č. 245/5/15 b – zaoberať sa riešením problémov s oblečením výpravy SR na OH 2016 v Riu de Janeiro (členovia VV SOV, priebežne).
 • Uznesenie č. 247/4/15 c - v predbežných rokovaniach s rôznymi firmami preveriť možnosť dodania oblečenia pre výpravu SR na OH 2016 a podmienky prípadnej spolupráce (členovia VV SOV, priebežne).
 • Uznesenie č. 253/3/16 b - zaslať na sekretariát svoje kľúčové pripomienky k Zákonu o športe aj k dotačnému vzorcu na účel prípravy listu SOV ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR (členovia VV SOV, 30. 05. 2016).
VV SOV zmenil:
 • Uznesenie č. 253/6/16 – schválenie vyslania olympioničiek Jany Kuťkovej a Márie Ďurišinovej ako hostí SOV na OH v Riu de Janeiro v termíne 13. – 22. 8. 2016 (Jana Kuťková nahradí pôvodne schválenú Evu Šuranovú, ktorá napokon ponuku SOV odmietla).
VV SOV zobral na vedomie:
 • Kontrolu úloh z 253. zasadnutia VV SOV, ktorú vykonal J. Liba.
 • Zápis z 253. zasadnutia VV SOV.
 • Informáciu J. Libu o zmene právnej formy Slovenskej golfovej asociácie zo združenia klubov na občianske združenia.
 • Informáciu J. Libu o pripomienkach MOV k novelizovaným Stanovám SOV
 • Informáciu P. Korčoka o príprave na Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro.
 • Zoznam slovenských akreditovaných zástupcov medzinárodných športových federácií aj médií na Hry XXXI. olympiády v Riu de Janeiro, predložený J. Libom.
 • Informáciu J. Libu o príprave Slovenského domu v Riu de Janeiro.
 • Informáciu V. Millera o vyvrcholení slovenskej olympijskej Štafety Rio 2016 v rámci osláv Olympijského dňa 23. júna 20126 v Bratislave.
 • Informáciu J. Libu o inšpekcii hodnotiacej komisie EOV v Košiciach, ktoré kandidujú na usporiadanie letného EYOF 2021.
 • Informáciu F. Chmelára o predbežnom záujme Banskej Bystrice o usporiadanie zimného EYOF.
 • Informácie B. Deleja o jeho znovuzvolení do výkonného výboru AICO, v ktorom bude aj v ďalšom období vykonávať funkciu pokladníka, o volebnej schôdzi SSOŠZ, o vydaní personalizovaných známok košických olympionikov aj poštovej známky k OH 2016.
 • Informáciu J. Libu o spôsobe spolupráce medzi SOV a X Bionic Sphere v Šamoríne.
 • Informácie Z. Kríža o júnovom zasadnutí MEK SOV.
VV SOV poveril:
 • R. Bučeka zvolaním štábu SOV pre ZOH 2018 v Pjongčangu.
 • B. Demetera zvolaním štábu SOV pre zimný EYOF 2017 v Erzurume.
VV SOV uložil:
 • Predsedovi a tajomníkovi športovej rady SOV administratívne dotiahnuť záležitosti okolo štipendistov OS MOV v súlade s požiadavkami MOV (Z: Halanda, Buček, 19. 7. 2016).
 

255. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava,  8. septembra 2016

 
VV SOV schválil:
 • Zápis z 254. zasadnutia VV SOV.
 • Dodatočné nominovanie tenistu Igora Zelenaya a cyklistického servismana Benjamina Willeita do slovenskej výpravy na OH 2016.
 • Výšku a rozdelenie odmien vypísaných za umiestenia na 1. – 8. mieste na OH 2016 pre športovcov a členov ich realizačných tímov, ako ich predložil P. Korčok.
 • Zrušenie ad hoc disciplinárnej komisie SOV, menovanej na obdobie OH 2016.
 • Udelenie vyznamenaní SOV členom slovenskej výpravy na OH 2016 nasledovne:
 • Zlaté kruhy SOV: Matej Tóth, Ladislav Škantár, Peter Škantár, Strieborné kruhy SOV: Matej Beňuš, Denis Myšák, Tibor Linka, Zlatý odznak  SOV: Erik Vlček, Juraj Tarr, Juraj Minčík, Strieborný odznak SOV: Peter Likér, Matej Spišiak, Bronzový odznak SOV: Jana Dukátová, Milan Cigáň, Wilbert Recabarren, Roman Belička, Denis Freudenfeld, Medaila SOV: Juraj Tužinský, Marcel Lomnický, Jakub Grigar, Pavol Kopp, Peter Gelle, Čestné uznanie SOV: Roman Janoška.
 • Nomináciu Marka Mirgorodského na Cenu Piotra Nurowského za letné športy a Zdenka Kríža na EOC Laurel Award.
 • Dodatočne ZPC č.  1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • ZPC č.  1 - 6 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • Usporiadanie galavečera SOV k OH 2016 dňa 25. 11. 2016 v x-Bionixc Sphere v Šamoríne a volebného 51. VZ SOV v sobotu 26. 11. 2016 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave.
VV SOV zobral na vedomie:
 • Kontrolu úloh z 254. zasadnutia VV SOV, ktorú vykonal J. Liba.
 • Informácie členov VV SOV o príprave novely Zákona o športe.
 • Informáciu P. Korčoka o zvolení Mateja Tótha, Zuzany Rehák Štefečekovej, Richarda Vargu, Richarda Nagya za nových členov komisie športovcov SOV vo voľbách, ktoré prebehli medzi slovenskými olympionikmi počas OH 2016 a o menovaní Martiny Kohlovej do komisie športovcov SOV prezidentom SOV.
 • Predbežné hodnotenie účasti slovenskej výpravy Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro, predložené P. Korčokom.
 • Informáciu J. Libu o centrálnom otvorení Európskeho týždňa športu 2016 dňa 10. septembra 2016 v Košiciach, doplnenú o informáciu B. Deleja.
 • Informáciu F. Chmelára o zasadnutí exekutívy EOV 23. 10. 2016 v Bratislave.
 • Informácie L. Ásványiho o súčasnom stave vlastníctva Domu športu v Bratislave a o jeho pánoch na rekonštrukciu budovy, v ktorej počíta aj so sídlom SOV a SOŠM.
 • Informácie F. Chmelára o nových športoch v programe OH 2020 a o tom, čo z tohto faktu vyplýva pre SOV. 
VV SOV uložil:
 • Športovému riaditeľovi SOV zvolať zasadnutie komisie športovcov SOV s účasťou novozvolených členov komisie (Buček, 9. 9. 2016).256. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava,  12. októbra 2016

 
VV SOV schválil:
 • Usporiadanie galavečera SOV k OH 2016 dňa 28. 10. 2016 v x-Bionic Sphere v Šamoríne a volebného 51. VZ SOV v sobotu 26. 11. 2016 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave.
 • S pripomienkami zápis z 255. zasadnutia VV SOV.
 • Úpravu zápisu z 255. zasadnutia VV SOV na základe pripomienok, aby mohol byť rozoslaný spoločne s pozvánkou na 257. zasadnutie VV SOV a so zápisom z 256. zasadnutia VV SOV.
 • S pripomienkami program 51. VZ SOV dňa 26. 11. 2016 nasledovne:
 1. Otvorenie                                                                                                 Chmelár
 2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOV                                      Chmelár
 3. Schválenie programu 51. VZ SOV, zápisnice z 50. VZ SOV, Rokovacieho poriadku VZ SOV a Volebného poriadku 51.VZ SOV                                                                               Chmelár
 4. Schválenie zloženia pracovných komisií – mandátovej (MK), návrhovej (NK) a a volebnej pre 51. VZ SOV (VK)                                                                                                         Chmelár
 5. Prijatie nových členov SOV                                                                     Chmelár
 6. Úprava Stanov SOV                                                                                Liba
 7. Hodnotenie účasti SR na Hrách XXXI. olympiády 2016 Rio de Janeiro  Korčok
 8. Diskusia
 9. Úvodné slovo k Správe o činnosti SOV za funkčné obdobie 2013-2016 Chmelár
 10. Diskusia
 11. Prestávka
 12. Informácia mandátovej komisie                                                               predseda MK
 13. Informácia volebnej komisie SOV                                                            predseda VK
 14. - 19. Voľby orgánov SOV: - prezident SOV, - členovia VV SOV, - predseda DR SOV, - členovia DR SOV, - ombudsman SOV, - individuálni členovia                                                predseda VK
      20. Prijatie čestných členov
      21. Správa volebnej komisie, prijatie uznesenia                                          predseda VK
      22. Prestávka
      23. Uznesenie 51. VZ SOV                                                                          predseda NK
      24. Záver.

•     Návrh Rovacieho poriadku 51. VZ SOV.
•     Návrh Volebného poriadku 51. VZ SOV.
•     Podobu Kandidátskeho lístka do orgánov SOV a za individuálneho člena SOV.
•     Návrh na úpravu Stanov SOV v duchu záverov diskusie členov VV SOV.
•     Štatút ombudsmana SOV.
•     Účasť slovenskej výpravy na zimnom EYOF 2017 v Erzurume.
•     Predbežné počty členov slovenskej výpravy na zimnom EYOF 2017 v Erzurume.
•     Dodatočne ZPC č.  1 a 2  podľa návrhu predloženého J. Libom.
•     ZPC č.  1 - 9  podľa návrhu predloženého J. Libom.
 
 
VV SOV zobral na vedomie:
 • Hodnotenie účasti slovenskej výpravy na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro, predložené P. Korčokom.
 • Informácie J. Libu a F. Chmelára o príprave galavečera SOV k OH 2016, ktorý sa uskutoční 28. októbra 2016 v X-Bionic Sphere v Šamoríne.
 • Informácie o situácii okolo prijímania nových členov SOV, predložené F. Chmelárom a J. Libom.
 • Informáciu V. Millera o celoslovenských seminároch a  raste projektu Vykročte za zdravím.
 • Vyhodnotenie Olympijského dňa 2016, predložené V. Millerom.
 • Reakciu V. Millera na medializované vyhlásenia B. Deleja.
 

257. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava,  11. novembra 2016

 
VV SOV schválil:
 • Program 51. VZ SOV nasledovne:
 • 1. Otvorenie                                                                                                            Chmelár
 • 2. Informácia o zmene v zastupovaní členov SOV                                                 Chmelár
 • 3. Schválenie programu 51. VZ SOV, zápisnice z 50. VZ SOV, Rokovacieho poriadku VZ SOV a Volebného poriadku 51.VZ SOV                                                                                               Chmelár
 • 4. Schválenie zloženia pracovných komisií - mandátovej, návrhovej a a volebnej pre 51. VZ SOV                                                                                                                                                  Chmelár
 • 5. Úprava Stanov SOV                                                                                            Liba
 • 6. Hodnotenie účasti SR na Hrách XXXI. olympiády 2016 Rio de Janeiro             Korčok
 • 7. Diskusia
 • 8. Správa o činnosti SOV za funkčné obdobie 2013 - 2016                                    Chmelár
 • 9. Diskusia
 • 10. Prestávka
 • 11. Informácia mandátovej komisie                                                                         predseda mandát. komisie
 • 12. Informácia volebnej komisie SOV                                                                      predseda voleb. komisie
 • 13. Voľby orgánov SOV - prezidenta SOV, členov VV SOV, predsedu DR SOV, členov DR SOV, ombudsmana SOV, individuálnych členov SOV
 • 14. Prijatie nových členov SOV,                                                                              Chmelár
 • 15. Prijatie čestných členov                                                                                    Chmelár
 • 16. Správa volebnej komisie,                                                                                  predseda voleb. komisie
 • 17. Uznesenie 51. VZ SOV                                                                                     predseda návrh. komisie
 • 18. Záver
 • Návrhy na 51. VZ SOV na prijatie Františka Chmelára za čestného prezidenta SOV a Andreja Glatza, Jozefa Golonku i Vladimíra Millera za čestných členov SOV.
 • Zloženie mandátovej komisie 51. VZ SOV nasledovne: predseda Dušan Noga, členovia Darina Kubeková a Ján Magdoško, náhradník Martin Pavlík.
 • Zloženie návrhovej komisie 51. VZ SOV nasledovne: predseda Ján Novák, členovia Daniel Granec a Marcel Blažo, náhradník Tomáš Grosmann.
 • Zloženie volebnej komisie 51. VZ SOV nasledovne: predseda Pavel Mutafov, členovia Pavel Ružbarský, Alexander Dénes, Matej Tóth, Dušan Poláček, Peter Osuský, náhradník Miloš Mečíř.
 • Udelenie Bronzového odznaku SOV Ľubomírovi Hagarovi st. a Mariánovi Tesárikovi.
 • ZPC č.  1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 
VV SOV zobral na vedomie:
 • Úvodné slovo F. Chmelára a jeho poďakovanie v mene SOV J. Gӧncimu za osemročné pôsobenie vo VV SOV v zastúpení komisie športovcov SOV.
 • Plnenie úloh a zápis z 256. zasadnutia VV SOV.
 • Vzhľad volebných lístkov na 51. VZ SOV.
 • Zoznam kandidátov vo voľbách do orgánov SOV na 51. VZ SOV 26. novembra 2016 podľa abecedy nasledovne (v zátvorke je uvedený člen, prípadne členovia SOV, ktorý predložil SOV návrh na konkrétneho kandidáta):
 • Kandidáti na funkciu prezidenta SOV (spolu 4): Branislav Delej (Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, Slovenský curlingový zväz, Zväz potápačov Slovenska), Milan Jagnešák (Slovenský zväz bobistov), Marián Majzlík (Slovenská asociácia športu na školách), Anton Siekel (Slovenský zväz judo, Slovenská plavecká federácia, Slovenský atletický zväz, Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Slovenská baseballová federácia, Slovenská triatlonová únia, Slovenská gymnastická federácia, Slovenský šachový zväz, Slovenský zväz hádzanej, Slovenský zväz karate, Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta telesnej výchovy a športu, Slovenský lukostrelecký zväz, Slovenský zväz ľadového hokeja, František Chmelár, Andrej Glatz).              
 • Kandidáti na 9 miest členov výkonného výboru SOV (spolu 22): Irena Adámková (Slovenská plavecká federácia), Juraj Bača (František Chmelár), Jaroslav Burian (Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz), Július Dubovský (Slovenská asociácia univerzitného športu), Tomáš Fusko (Slovenský zväz biatlonu), Jozef Gönci (Danka Barteková), Ľubor Halanda (Slovenská volejbalová federácia), Richard Havrilla (Slovenský futbalový zväz), Jaroslav Holeša (Slovenský zväz hádzanej), Ľubomír Chripko (Zväz potápačov Slovenska, Slovenský zväz vodného motorizmu), Jozef Jurášek (Slovenská triatlonová únia), Peter Korčok (Slovenský atletický zväz), Zdenko Kríž (Slovenský stolnotenisový zväz), Daniel Líška (Slovenský zväz karate, Slovenská baseballová federácia), Rastislav Pavlikovský (Slovenský zväz ľadového hokeja), Róbert Petriska (Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky, Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode), Peter Privara (Slovenský zväz cyklistiky), Dárius Rusnák (Slovenský zväz bobistov), Ľubomír Ryšavý (Slovenská basketbalová asociácia), Monika Šišková (Slovenská gymnastická federácia), Jozef Škvarek (Slovenský zväz sánkarov), Marián Vanderka (Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta telesnej výchovy a športu, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu).
 • Kandidáti na funkciu predsedu dozornej rady SOV (spolu 2): Ladislav Križan (Slovenská plavecká federácia), Marián Kukumberg (Slovenská volejbalová federácia).
 • Kandidáti na 2 miesta členov dozornej rady SOV (spolu 7): Marcel Blažo (Slovenská plavecká federácia), Peter Bodoki (Slovenská boxerská federácia), Janka Gantnerová (František Chmelár), Tibor Hubík (Slovenská golfová asociácia), Ján Karšňák (Slovenský zápasnícky zväz), Ján Mižúr (Slovenský zväz orientačných športov), Jozef Pekarovič (Slovenská baseballová federácia).
 • Kandidát na funkciu ombudsmana SOV (1): Ľubomír Fogaš (František Chmelár) .
 • Kandidáti na 5 miest členov SOV - osobností slovenského športu a olympijského hnutia (spolu 7): Juraj Bača (František Chmelár), Jozef Gönci (Danka Barteková), Mária Jasenčáková (Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva), Miroslav Luberda (Slovenský bowlingový zväz), Michal Martikán (Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode), Janka Stašová (Slovenský zväz hádzanej), Jozef Stümpel (Slovenský zväz ľadového hokeja).
 • Informácie F. Chmelára a J. Libu zo 45. VZ EOV v Minsku.
 • Informácie D. Bartekovej o prípravách OHM 2018, ZOHM 2020 a o vysielaní Olympic Channelu.
 • Informáciu V. Millera o slávnostnom vyhodnotení Olympijských festivalov Slovenska 2016.
 • Informáciu M. Kukumberga o vymenovaní J. Minčíka za riaditeľa Športového centra polície Bratislava.
 


258. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava,  26. novembra 2016

 
VV SOV schválil:
 • Petra Korčoka, Jozefa Gӧnciho a Zdenka Kríža za viceprezidentov SOV, pričom P. Korčok bude mať na starosti celú športovú oblasť a komunikáciu s členskými zväzmi SOV, J. Gӧnci individuálnych členov SOV z radov olympijských a športových osobností, aj oživenie Slovenskej asociácie olympionikov a Z. Kríž oblasť rozvoja olympizmu.
 • Termíny 259. zasadnutia VV SOV 15. 12. 2016 a 260. zasadnutia VV SOV 26. 1. 2017 (pôvodné uznesenie bolo zmenené na 259. zasadnutí VV SOV).
 • Rozšírenie počtu členov výpravy SR na zimnom EYOF v Erzurume v porovnaní s počtami schválenými v uznesení VV č. 256/7/16 b) o 1 skokanku na lyžiach s 1 trénerom, aj o 1 bežca a 1 bežkyňu na lyžiach.
 • Návrh na udelenie výročného ocenenia MOV Ženy a šport za rok 2017 Jane Labudovej (pôvodné uznesenie bolo zmenené na 259. zasadnutí VV SOV).
 • Dodatočne ZPC č.  1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • ZPC č.  1 a 2 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 
VV SOV zobral na vedomie:
 • Informácie A. Siekela o stretnutí so zástupcami viacerých veľkých športových zväzov 28. 11. 2016 v Bratislave.
 
VV SOV poveril:
 • Prezidenta SOV prípravou novej Organizačnej štruktúry SOV. (Z: Siekel, T: 26. 1. 2017)259. zasadnutie výkonného výboru SOV, Bratislava,  15. decembra 2016

 
VV SOV schválil:
 • Zápis z 258. zasadnutia VV SOV.
 • Termíny zasadnutí VV SOV v I. polroku 2017 nasledovne: 26. január 2017, 2. marec 2017, 6. apríl 2017, 4. máj 2017, 1. jún 2017 a 29. jún 2017 (v prípade potreby).
 • Zámer realizovať oslavy 25. výročia SOV v roku 2018.
 • Dodatočne ZPC č. 1 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 • ZPC č. 1 – 4 podľa návrhu predloženého J. Libom.
 
VV SOV zobral na vedomie:
 • Informáciu A. Siekela o návšteve Českého olympijského výboru 7. 12. 2016 v Prahe.
 • Návrh novej štruktúry a nového zloženia rád, zložiek a komisií SOV, ako aj orgánov Nadácie SOV a Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., predložený A. Siekelom.
 • Fakt zrušenia doterajšieho zloženia rád, zložiek a komisií SOV, ako aj orgánov Nadácie SOV a Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., po menovaní nového ich zloženia, ku ktorému dôjde na 260. zasadnutí VV SOV 26. 1. 2017.
 • Informácie A. Siekela o žiadostiach Slovenského tenisového zväzu, Slovenskej lyžiarskej asociácie a Slovenského zäzu rýchlostnej kanoistiky o súčinnosť, adresovaných na SOV.
 • Informáciu A. Siekela o príprave novej Organizačnej štruktúry SOV.
 • Informáciu A. Siekela o príprave vízie činnosti SOV na roky 2017 – 2020.
 • Informáciu J. Libu o finančnom pláne SOV na rok 2017.
 
VV SOV uložil:
 • Navrhovaným predsedom rád, zložiek a komisií z radov členov VV SOV písomne zaslať všetkým členom VV SOV do 15. 1. 2017 svoje návrhy na obsadenie všetkých rád, komisií a zložiek SOV. (Z: členovia VV SOV, T: 15. 1. 2017)

 

Autor: SOV

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri